ПОЛОЖЕННЯ про випускну атестацію студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського 2018

Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського
(уведено в дію наказом №7/178 від 01.10.2020 р., зі змінами, внесеними наказом №НУ/71/2021 від 19.04.2021 р.)

Рейтинова система оцінювання магістерських дисертацій

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

Вимоги до структури та змісту магістерської дисертації