П’ята міждународна конференція з інформатики, інженерії та освітнім застосункам (ICCSEEA2022)

Київ, Україна

21-22 лютого 2022 г

http://www.icics.net/conf/2022/ICCSEEA2022/

П’ята міжнародна конференція з комп’ютерних наук, інженерії та освітніх програм (ICCSEEA2022) відбудеться 21-22 лютого 2022 року в Києві, Україна. Конференція організовується спільно Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут Ігоря Сікорського» та Міжнародною дослідницькою асоціацією сучасної освіти та інформатики. ICCSEEA2022 об’єднає провідних дослідників з азіатсько -тихоокеанських країн, Північної Америки, Європи та усього світу для обміну результатами досліджень та вирішення відкритих питань у галузі комп’ютерних наук, інженерії та освіти. Організація такої конференції є одним із прикладів зростання українсько-китайського співробітництва у різних галузях науки та освіти.

Інформація про публікацію

ICCSEEA2022 буде опубліковано “Лекційними записками з інженерії даних та комунікаційних технологій” – Спрингер, а всі прийняті документи будуть індексовані у деяких великих міжнародних академічних базах даних (Scopus, Ei Compendex, Google Scholar тощо). Деякі документи, представлені на конференції, будуть відібрані для публікацій у деяких журналах WoS або Scopus.