Списки зарахованих з 01 вересня 2021 року до магістратури за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Денна та заочна форма навчання

Спеціальність 121

Освітньо-наукова програма підготовки

Денна форма навчання

Освітньо-професійна програма підготовки

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Джерело