Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Муха Ірина Павлівна

Муха Ірина Павлівна
Муха Ірина Павлівна

Доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.
Працює з 1984 р. у Київському політехнічному інституті.

У 1984 р. закінчила Київський політехнічний інститут з відзнакою за спеціальністю автоматизовані системи управління.
У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.06  “Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології “.
У 2007 р. присвоєно вчене звання доцента.

Галузь наукових інтересів – мови програмування.
Автор 12 наукових праць, чотирьох методичних розробок за різними дисциплінами.

Викладає на кафедрі  дисципліни:

 “Основи програмування”

“WEB- дизайн ”

“Основи програмування та алгоритмічні мови”

“Об’єктно-орієнтоване програмування”

“Функціональний та опуклий аналіз” 

Основні наукові публікації за останні 5 років

  1. Анализ алгоритмов поиска в сложных структурах данных – Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. – Харьков: Гос. Аэроком. Ун-т “ХАИ”, 2006
  2. The analysis of tasks of search in difficult structures of the data (доповідь на конференції) – 2006, International scientific conference UNITECH’06,Technical university of Gabrovo
  3. Разработка тензометрического модуля механических аэродинамических весов  (додовідь на конференції) –  International scientific conference UNITECH’07,Technical university of Gabrovo, 2007
  4. Побудова моделі знань при проектуванні автоматизованої навчальної системи (доповідь на конференції) // Розробка та впровадження експериментальної моделі індивідуального навчання дітей спеціалізованої школи «Надія» засобами сучасних навчаючих апаратно-програмних систем: Матеріали 1-ої наук.-техн. конф., НТУУ “КПІ”, 2009
  5. Побудова моделі предмету при проектуванні автоматизованої навчальної системи (доповідь на конференції) // Розробка та впровадження експериментальної моделі індивідуального навчання дітей спеціалізованої школи «Надія» засобами сучасних навчаючих апаратно-програмних систем: Матеріали 1-ої наук.-техн. конф., НТУУ “КПІ”, 2009.

Захоплення – рукоділля.