Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії
MastisНовини

Створення сучасної магістерської програми в галузі інформаційних систем 561592-EPP-1-2015-1- FR-EPPKA2-CBHE-JP«MASTIS»

Web-site проекту https://mastis.pro

https://www.facebook.com/MASTIS2015/

Тривалість проекту: 15 жовтня 2015 – 31вересня 2019
Цільова група: студенти, PhD, LLL
Отримувач гранту: Університет Ліон2 ім. Люм’єра, Франція

Координатор:

Проф. Жан-Юг Шоша

Контакти:

тел.: +33 6 78 98 12 06

факс: +33 4 72 71 98 44

е-адреса: Jean-Hugues.Chauchat@univ-lyon2.fr

Партнерство:

§   Університет Ліон 2ім. Люм’єра, Франція

§  Гвідо Карлі Міжнародний Незалежний Університет соціальних досліджень, Італія

§  Університет Мюнстера, Германія

§  Каунаський технологічний університет, Літва

§  Університет Марібор, Словенія

§  Університет Агдер, Норвегія

§  Технологічний університет Лулео, Швеція

§  Вища школа Ліхтенштейну

§  Італійська асоціація інформатики і автоматичного розрахунку

§  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 
Мета та завдання проекту:

Мета проекту полягає  покращенні магістерської програми в галузі інформаційних систем відповідно до потреб сучасного суспільства; наданні можливості університетам наблизитись до змін на світовому ринку праці та освітньому просторі, швидко реагувати на потреби роботодавців; надати студентам уявлення про профілі різних робочих місць в галузі інформаційних систем для забезпечення можливості працевлаштування.

 Завдання проекту:

·         удосконалення магістерської програми в області інформаційних систем відповідно до вимог бізнесу;

·         модернізація діючого профілю компетентностей та навчальних програм в області інформаційних системах. Перегляд профілю компетентностей  та навчальних програм буде здійснюватися у відповідності з новітніми стандартами вищої освіти та  національною рамкою кваліфікації;

·         створення  інноваційного академічного середовища для реалізації магістерської програми в області інформаційних систем в якості платформи для підготовки / перепідготовки, PhD, LLL;

·         забезпечення / модернізація навчально-лабораторної  інфраструктури для підготовки магістрів в області інформаційних систем.

Напрями діяльності за проектом:

§  Аналіз вимог зацікавлених сторін до магістрів і перегляд поточного профілю компетентностей та навчальних програм в області інформаційних систем.

§  Розроблення нової компетентністно-орієнтованої навчальної програми на основі використання ECTS  та Tuning методології.

·         Створення інноваційного академічного середовища для забезпечення реалізації магістерської програми в області інформаційних систем в якості платформи для підготовки / перепідготовки, PhD, LLL.

§  Поширення і використання результатів проекту.

§  Забезпечення якості реалізації проекту і досягнення запланованих результатів.

Очікувані результати:

https://mastis.pro/project-results/

  1. Удосконалено магістерську  програму в області інформаційних систем відповідно до потреб світового ринку праці.

Аналіз вимог щодо підготовки магістрів в галузі ІС

Анкета для роботодавців

Механізм удосконалення навчальної програми

 

  1. Доопрацьовано поточний профіль кваліфікації та навчальну програму в області інформаційних систем відповідно до рекомендацій Болонського процесу та   Національної кваліфікаційної рамки.

Профіль магістерської програми в галузі ІС

Опис нормативних дисциплін

Управління архітектурою підприємства

Розробка та впровадження ІС

Стратегія ІС

Безпека ІС

Бази даних та сховища даних

Управління проектами ІС

Інновації та підприємництво в галузі ІС

ІТ інфраструктура

 

  1. Розроблено, впроваджено і акредитовано нову компетентнісно-орієнтовану  навчальну програму на основі використання ECTS  та Tuning методології.
  2. Створено інноваційне академічне середовища для забезпечення реалізації магістерської програми в області інформаційних систем в якості платформи для підготовки / перепідготовки, PhD, LLL.

MASTIS MOODLE onlineplatform

  1. Результати проекту поширені.

Звіт за періоди 1-3

Звіт за період 4

Звіт за період 5​

Координатор проекту в НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»:

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститутімені Ігоря Сікорського”,http://www.kpi.ua, тел. (+38 044) 204-82-82  тел./факс (+38 044) 204-97-88

Відповідальна особа:

Доцент Тетяна Ковалюк

Контакти:

тел.: +380967715325

e-адреса: tetyana.kovalyuk@gmail.com,  tetyana.kovalyuk@asu.kpi.ua