Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Міжнародні програми кафедри

З 2011 року з університетом м. Мерзебург (Німеччина) реалізується програма “Подвійний диплом”. Студентам кафедри надається можливість одночасного навчання в Університеті м. Мерзебург (Німеччина) з отриманням дипломів бакалавра та магістра.
Умови навчання студентів кафедри в університеті м.Мерзебурга (Німеччина)

 1. Студенти можуть бути зараховані за напрямками бакалавра:

– комунікацій, зв’язку і систем автоматизації (BMKAS)
– прикладна інформатика (BAIN)
– технічна документація та електронні навчальні системи (BTREL)

При вступі на курс BTREL, переважно після другого навчального семестру обирається поглиблене вивчення електронних навчальних систем, оскільки поглиблене вивчення технічної документації можливе лише з відмінними знаннями німецької мови.

 1. Українські студенти навчаються в KПI ім. Ігоря Сікорського перший і другий семестр за підготовкою бакалавра в галузі інженерних наук та відвідують паралельно німецькі курси, які тривають два семестри. Відвідування німецьких курсів є обов’язковим.
 2. Перші два семестри за напрямками BMKAS, BAIN і BTREL українські студенти не вивчають математику і інформатику, оскільки ці фундаментальні предмети викладаються в KПI ім. Ігоря сікорського перші два семестри. Крім того, українські студенти відвідують курси німецької мови в НОМЕ Мерзебург в кількості 8 академічних годин на тиждень. З третього по п’ятий семестр українські студенти можуть обрати в рамках нетехнічних предметів також заняття з області «Німецька мова». Більш детально інформація регламентується в програмних положеннях екзаменаційного та навчального розпорядку спеціальностей BMKAS, BAIN і BTREL.
 3. Необхідною умовою є знання основи англійської мови. В навчальні плани HOME включені курси англійської мови за спеціальністю.
 4. Після успішного завершення 1-го та 2-го семестру та успішного відвідування курсів німецької мови, «Мовним Центром» НОМЕ Мерзебург проводиться екзамен з німецької мови в KПI ім. Ігоря Сікорського. Складання екзамену є обов’язковою умовою для вступу до НОМЕ Мерзебург. У відповідності з узгодженим числом українських студентів, будуть відбиратися кращі випускники мовних курсів для затвердження на навчання в НОМЕ Мерзебург.
 5. Програма підготовки бакалаврів за спеціальностями BMKAS, BAIN і BTREL триває 6 семестрів.

Оскільки українські студенти вже навчалися два семестри KПІ ім. Ігоря Сікорського, то тривалість загального навчання складає 8 семестрів, що відповідає тривалості навчання за напрямком підготовки бакалавра в  університеті.

 1. Студенти, які не отримали візу або не набрали необхідну кількість кредитів в університеті Мерзебург, мають змогу закінчити навчання в KПI ім. Ігоря Сікорського.
 2. Для закінчення навчання в НОМЕ Мерзебург студенти затверджують тему бакалаврської роботи, яка до цього була узгоджена з відповідними професорами НОМЕ Мерзебург і KПI ім. Ігоря Сікорського. Керівництво роботи проводиться відповідним закріпленим професором.

Бакалаврська робота представляється німецькою або англійською мовою в НОМЕ Мерзебург і оцінюється згідно з екзаменаційним розпорядком НОМЕ Мерзебург. Після допуску бакалаврської роботи в НОМЕ Мерзебург, вона перекладається студентами на українську мову і переклад або англійська оригінальна версія подається в KПI ім. Ігоря Сікорського, який  затверджує дану бакалаврську роботу як бакалаврську роботу зі спеціальності.

Після успішного складання всіх іспитів, студент отримує ступінь бакалавра НОМЕ Мерзебург і KПI ім. Ігоря Сікорського. Студент отримує сертифікат KПI ім. Ігоря Сікорського і НОМЕ Мерзебург, а також спільне свідоцтво від обох університетів. До сертифікату додається виписка з детальною академічною успішністю (Додаток до диплому). Всі зазначені документи видаються німецькою, українською та англійською мовами.

Також на кафедрі реалізується програма “Подвійний диплом” з ‘ Universite de le’ Mans (Франція) зі спеціальності комп’ютерні науки.

Університет Ле Ман (Université du Maine) знаходиться у старий частині міста Ле Ман, колишнього «Сіте Плантагенет», – одного з найбільших середньовічних міст Європи. Він був заснований у 1977 році. В університеті навчається біля 8700 студентів за наступними напрямами: наука та технології, право, економіка і менеджмент, мистецтво, філологія.
Тривалість навчання в обох університетах складає чотири семестри (два роки). Студенти можуть вступити на програму на початку першого семестру (перший рік навчання) та навчатися за програмою протягом чотирьох семестрів, чи на початку другого року магістратури, чи на початку четвертого семестру з метою проходження дипломного стажування.

Можливість отримати подвійний диплом магістра мають студенти наступних факультетів:

 • хіміко-технологічний (ХТФ)
 • прикладної математики (ФПМ)
 • фізико-математичний (ФМФ)
 • приладобудівний (ПБФ)
 • інформатики та обчислювальної техніки (ФІОТ)
 • біотехнології та біотехніки (ФБТ)
  Брати участь у програмі можуть студенти НТУУ “КПІ”, що одержали диплом бакалавра за відповідними напрямами, а також відповідають відповідним критеріям знань мови, визначеними діючими  нормами в університеті Ле Ман.

Схема роботи

Студенти, що беруть участь у програмі будуть спільно курируватися двома кураторами, що представляють кожну установу та навчатися за програмою затвердженою спільною комісією. По закінченню навчання дипломні проекти повинні бути представлені в обох університетах, а захист відбуватиметься або в НТУУ “КПІ”, або в університеті Ле Ман під контролем спільної комісії.

Студенти, що навчались в рамках даної програми і задовольнили у достатній мірі відповідні екзаменаційні вимогу, отримають два дипломи: диплом магістра наук і технологій університету Ле Ман і диплом магістра  КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до спеціальності.