Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Історія

Кафедра автоматизованих системи управління виробництвом (АСУВ) була створена 1 липня 1978 року наказом МінВУЗа УРСР від 19 травня 1978 року № 156 (наказ ректора Київського політехнічного інституту № 80-“1” від 16 червня 1978 року) для підготовки інженерів-системотехніків по спеціальності 2202 “Автоматизовані системи обробки інформації і управління”.

З 1987 року в СКБ ММС Інституту кібернетики АН України (зараз Інститут проблем математичних машин і систем АН України) функціонує філіал кафедри, який має значний науковий потенціал і сучасні обчислювальні засоби.

Згідно з наказом ректора № 1-161 від 19 вересня 1992 року кафедра АСУВ була перейменована на кафедру автоматизованих систем обробки інформації і управління (АСОІУ).

З 1993-1994 навчального року підготовка фахівців на кафедрі ведеться за системою “бакалавр – спеціаліст”. Напрям підготовки бакалаврів у 1993-1994 навчальному році – 6.0804 “Комп’ютерні інформаційні технології”.

Напрям підготовки бакалаврів у 1994-1995 навчального році – 6.0804 “Комп’ютерні науки”.

З 1995-1996 навчального року змінилися шифр та назва спеціальності – на 7.080401 “Комп’ютеризовані системи обробки інформації і управління”. В червні 1996 року відбувся перший випуск бакалаврів  напряму 0804 “Комп’ютерні науки”.

В квітні 1997 року наказом міністра освіти № 108 створено навчально-науковий комплекс “Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права – Національний технічний університет “КПІ”” для спільної поетапної підготовки фахівців з вищою освітою з напряму 0804 “Комп’ютерні науки” та 0502 “Менеджмент”.
Комплекси забезпечують координацію спільної діяльності навчальних закладів по реалізації Закону України “Про освіту”, впровадження ступеневої системи підготовки та перепідготовки фахівців, спільної розробки навчально-методичного забезпечення.

З 1997-1998 навчального року підготовка фахівців на кафедрі ведеться за триступеневою системою “бакалавр – спеціаліст – магістр”. Підготовка магістрів з 1997-1998 навчального року проводиться зі спеціальності 8.080401 «Комп’ютеризовані системи обробки інформації і управління». В червні 1998 року відбувся перший випуск магістрів зі спеціальності 8.080401 “Комп’ютеризовані системи обробки інформації і управління”.

У 1998-1999 навчальному році назва спеціальності змінилася на “Інформаційні управляючі системи та технології”. Підготовка магістрів з 1998-1999 навчального року  здійснюється за спеціальністю 8.080401 “Інформаційні управляючі системи та технології”.

В квітні 1999 року створено навчально-науковий комплекс “Смілянський технікум харчової промисловості – Національний технічний університет “КПІ””  для спільної поетапної підготовки фахівців з вищою освітою з напряму 0804 “Комп’ютерні науки” та 0914 “Комп’ютерні системи, автоматика і управління”.

Підготовка фахівців зі спеціальності 8.080401 “Інформаційні управляючі системи та технології”, яка акредитована за IV рівнем (сертифікат про акредитацію серія CД-ІV № 110089 від «28» вересня 2001 року), проводиться згідно з ліцензією серія АА № 109798 від «26» липня 2001 року за видами освітньої діяльності згідно з наказом ректора № 1-128 від «18» вересня 2001 року  про закріплення спеціальностей.

 З 2009-2010 навчального року на кафедрі  здійснюється підготовка фахівців  за напрямом “Програмна інженерія“.
 
Кафедра готує фахівців зі спеціальності:

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Спеціалізація: Програмне забезпечення інформаційних систем

За період існування кафедри було підготовлено біля 2600 спеціалістів, на кафедрі навчались (або продовжують навчатися) студенти – громадяни України, Росії, В’єтнаму, Болгарії, Гани, Гвінеї, Індії, Ірану, Лівану, Камеруна, Китаю, Кувейту, Палестини, Перу, Польщі, Сірії, Танзанії та ін.

Багато випускників кафедри стали генеральними директорами і головними інженерами науково-виробничих об’єднань і проектних інститутів, деканами факультетів, завідувачами кафедри, професорами, академіками, докторами і кандидатами наук, лауреатами державних премій, провідними спеціалістами.

На кафедрі функціонує аспірантура. За період існування кафедри було захищено 8 докторських дисертацій та близько 60 кандидатських дисертацій.

З 2021 року кафедра носить назву кафедри інформатики та програмної інженерії (ІПІ).