Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Дипломне проектування

Бакалаври:

Навчальний посібник Дипломний проєкт: організація виконання та захисту, вимоги до структури, змісту та оформлення

Оголошення

Магістри:

Навчальний посібник Магістерська дисертація: організація виконання та захисту, вимоги до структури, змісту та оформлення

Оголошення

На передзахист необхідно принести:

  1. Роздруковану версію пояснювальної записки (допускається друк на чернетках).
  2. Роздрукований додаток технічного завдання (додаток А).
  3. Роздруковані листи додатку графічних матеріалів (на форматі А4).
  4. Відмітку керівника диплому про ступінь готовності дипломного проекту.

Явка на передзахист є обов`язковою. Студенти, що не пройшли передзахист, до захисту не допускаються.

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ!!!

Згідно п. 3.2. оновлено “Положення про випускну атестацію студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського”

– основний етап виконання атестаційних робіт завершується орієнтовно за ДВА ТИЖНІ  до захисту атестаційних робіт на засіданні ЕК. На цьому етапі атестаційна робота має бути ПОВНІСТЮ виконаною, перевіреною керівником та консультантами.

–  заключний етап  включає отримання відгуку керівника та рецензії. Виконані атестаційні роботи з відгуком керівника подаються студентами на випускову кафедру не пізніше ОДНОГО ТИЖНЯ до дня захисту в ЕК.

  1. PS. В рецензії обов’язково вказати: науковий ступінь, вчене звання, посаду, прізвище, ім’я, по батькові рецензента (повністю).

ДСТУ 3008­95 ДОКУМЕНТАЦІЯ.  ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ  І ТЕХНІКИ  Структура і правила оформлення

Усі методичні та інструктивні матеріали надаються відповідальними за дипломне проектування.