Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Інформаційний пакет кафедри

В 2024 році кафедра інформатики та програмної інженерії ФІОТ здійснює підготовку фахівців наступної спеціальності:

121 Інженерія програмного забезпечення

БАКАЛАВРИ:
Галузь знань: 12 “Інформаційні технології”
Спеціальність: 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

 

МАГІСТР ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ:
Галузь знань: 12 “Інформаційні технології”
Спеціальність: 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

 

МАГІСТР ЗА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЮ ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ:
Галузь знань: 12 “Інформаційні технології”
Спеціальність: 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем

Термін навчання: 1 рік 9 місяців