Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Інформаційний пакет кафедри

В 2021 році кафедра інформатики та програмної інженерії ФІОТ здійснює підготовку фахівців наступної спеціальності:

121 Інженерія програмного забезпечення

БАКАЛАВРИ:
Галузь знань: 12 “Інформаційні технології”
Спеціальність: 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем
Спеціалізація: Програмне забезпечення інформаційних систем на технологій
Кваліфікація: Бакалавр з інженерії програмного забезпечення

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

МАГІСТР ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ:
Галузь знань: 12 “Інформаційні технології”
Спеціальність: 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем
Спеціалізація: Програмне забезпечення інформаційних систем на технологій

Кваліфікація: Інженер з комп’ютерних систем
Термін навчання: 1 рік 4 місяці

МАГІСТР ЗА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЮ ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ:
Галузь знань: 12 “Інформаційні технології”
Спеціальність: 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем
Спеціалізація: Програмне забезпечення інформаційних систем на технологій

Кваліфікація: Професіонал в галузі програмування
Термін навчання: 1 рік 9 місяців