Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Працевлаштування випускників

Сфери діяльності випускників

Випускники кафедри інформатики та програмної інженерії – це фахівці широкого профілю; завдання, які вони вирішують, дуже різноманітні; об’єкти їхніх досліджень знаходяться в різних галузях діяльності людини. Вони готуються для науково-дослідної, проектної і організаційно-управлінської діяльності в галузі автоматизації різноманітних сфер інтелектуальної діяльності людини, зокрема, інформатизації функціонування організацій і установ. Разом з тим, вони можуть займатися науково-технічно, проектно-конструкторською та виробничо-технологічною діяльністю в галузі проектування та експлуатації комп’ютерних мереж.

Випускники нашої кафедри не мають проблем з працевлаштуванням, адже багато студентів старших курсів починають працювати ще на етапі навчання. Випускники факультету інформаційно-обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського (який, нарівні з факультетом кібернетики Національного Університету ім. Тараса Шевченка, є ведучим ІТ факультетом України) високо цінуються на ринку праці.

Випускники кафедри інформатики та програмної інженерії працюють у всесвітньо відомих компаніях

1. Microsoft
2. LUXOFT
3. EPAM
4. ТОВ Terrasoft
5. ТОВ “НЕТКРЕКЕР”
6. ТОВ “УНІТІ-БАРС”
7. ТОВ “ТАРГЕТ ПЛЮС”
8. Компанія ТОВ “Міранда”
9. Самсунг Електронікс Україна Компані

Види діяльності фахівців спеціальності

Проектування комп’ютерних систем

 • Розробка інформаційних управляючих систем і технологій
 • Проектування інформаційних технологій управління комп’ютеризованими інтегрованими виробництвами
 • Розробка та впровадження автоматизованих систем управління підприємством
 • Проектування інформаційних технологій в інфраструктурі ринку
 • Проектування інформаційних вузлів мережі Internet

Системний аналіз і управління

 • Системний аналіз предметних областей при створенні автоматизованих систем
 • Системний аналіз бізнес-процесів
 • Системна інтеграція рішень у суміжних областях
 • Розробка CASE-систем
 • Економічний аналіз ринкових процесів
 • Маркетингові дослідження для прогнозування попиту на товар в ринкових умовах
 • Розробка імітаційних проектів

Системне програмування

 • Проектування програмних компонентів локальних комп’ютерних мереж
 • Розробка прикладних процесів управління базами даних
 • Розробка інформаційних агентів для використання програм проектування і управління в середовищі WEB
 • Системне адміністрування
 • Супроводження системного програмного забезпечення комп’ютерних інформаційних систем і технологій

Обробка даних

 • Розробка інформаційно-обчислювальних процесів і систем
 • Розробка інформаційних банківських систем
 • Розробка інформаційно-аналітичних систем підтримки рішень в області конкуренції
 • Розробка систем дистанційного навчання
 • Статистична обробка даних
 • Проектування систем оперативної аналітично обробки даних
 • Проектування і розробка баз знань
 • Проектування систем штучного інтелекту

Технічне обслуговування комп’ютерних систем

 • Адміністрування комп’ютерних мереж
 • Експлуатація і супроводження комп’ютерних мереж
 • Обслуговування апаратних засобів розподілених комп’ютерних мереж, систем телекомунікацій, комп’ютерних інформаційних систем і технологій
 • Експлуатація комп’ютерів

Робота з базами даних

 • Розробка баз даних
 • Організація захисту інформації в базах даних
 • Адміністрування та експлуатація баз даних

Управлінський менеджмент

 • Управління проектами
 • Менеджмент інформаційних технологій
 • Менеджмент інформаційних систем
 • Дослідження та впровадження нових комп’ютерних технологій пошуку та менеджменту інформації
 • Комплексна автоматизація підприємств

Комп’ютерна математика

 • Моделювання та прогнозування бізнес-процесів
 • Формалізація предметних областей при створенні автоматизованих систем
 • Математичне моделювання об’єктів та процесів автоматизації в комп’ютерних інформаційних системах
 • Дослідження ефективності алгоритмів, програм, баз знань і баз даних
 • Розробка процедур і алгоритмів прийняття рішень

Створення прикладного програмного забезпечення

 • Розробка прикладного програмного забезпечення комп’ютерних інформаційних систем і технологій
 • Розробка та від лагодження програмного інтерфейсу, візуальних компонент програмного забезпечення комп’ютерних інформаційних систем і технологій
 • Супроводження прикладного програмного забезпечення комп’ютерних інформаційних систем і технологій

Проектування комп’ютерних мереж

 • Експертний аналіз способів розгортання нових високопродуктивних мереж
 • Проектування топології, логічної і фізичної структури локальних комп’ютерних мереж
 • Розробка розподілених і локальних комп’ютерних мереж
 • Проектування технічного забезпечення комп’ютерних інформаційних систем і технологій, у тому числі мікропроцесорних систем та їх елементів
 • Забезпечення надійності функціонування КС
 • Організація захисту комп’ютерних мереж