Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Вступ до магістратури

    • Вступ – 2023
Гаряча лінія Відбіркової комісії ФІОТ :
+38(095) 108-10-65

Вступ до магістратури ФІОТ проводиться на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (спеціаліста) та здійснюється за програмами:

  • освітньо-науковими

121 Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних та інформаційних систем

123 Комп’ютерні системи та мережі

126 Інформаційні управляючи системи та технології

  • освітньо-професійними

121 Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем

121 Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем

123 Комп’ютерні системи та мережі

126 Інтегровані інформаційні системи

126 Інформаційні управляючи системи та технології

126 Інформаційне забезпечення робототехнічних систем

 

Траєкторія вступу 2023 на ФІОТ

 

ЄВІ + Фаховий Іспит + Мотиваційний Лист

 

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) складається усіма вступниками до магістратури і включає дві складові:

  • тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК);
  • тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської на вибір вступника).

 

Фаховий іспит складається в закладі освіти та відбудеться до початку подання заяв до магістратури.

 

Мотиваційний лист повинен містити такі обов’язкові складники:

 − обґрунтування вибору вступником КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти;

 − бачення вступником власного майбутнього та внеску у розвиток суспільства після завершення навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського;

− виклад попередніх здобутків вступника (участь та перемоги у конкурсах, олімпіадах, інших освітніх та професійних заходах); наявність публікацій (за наявності) з повним бібліографічним описом та посиланнями, наявність патентів та авторських свідоцтв (за наявності), волонтерська діяльність або інші здобутки, про які вступник виявив бажання повідомити та які вплинули на його вибір КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти, допоможуть у навчанні або потребують розвитку в закладі вищої освіти);

− ім’я та прізвище вступника.

Загальний обсяг мотиваційного листа не має перевищувати 4 тисячі знаків (без врахування пробілів).

Мотиваційний лист подається українською мовою з дотриманням норм чинного Правопису та мовностилістичних особливостей сучасної української літературної мови. Не дозволяється використання варваризмів, сленгових одиниць, табуйованої лексики. У мотиваційному листі не можуть міститись оціночні судження стосовно інших вступників та образливі для будь-яких представників суспільства висловлювання (сепаратизм, екстремізм, ксенофобія, гомофобія тощо).

Вимоги до мотиваційного листа для вступників у магістратуру: Часті питання та відповіді

Конкурсний бал

КБ = 0,2*П1 + 0,2*П2 + 0,6*П3

 

де П1 – оцінка ТЗНК

П2 – оцінка тесту з іноземної мови

П3 – оцінка з фахового іспиту 

Мінімальний конкурсний бал для вступу на бюджет – 130

Мінімальний бал для участі у конкурсі за кошти фізичних та\або юридичних осіб – 100

Розрахунок конкурсного бала

Перелік необхідних документів

Подання заяв у 2023 році:

5 заяв на місця державного замовлення (бюджет)

+

15 заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на контракт)

 

Ключові дати вступної компанії (у зв’язку із воєнним станом можливі зміни):

Реєстрація заяв для участі у ЄВІ 8 травня – 31 травня
ЄВІ (основна сесія) 26 червня – 18 липня
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників 01 липня
Проведення фахових іспитів 17 липня – 28 липня
Реєстрація заяв для участі у конкурсному відборі  31 липня – 21 серпня 18.00
Проведення фахових іспитів на місця за кошти фізичних та\або юридичних осіб 31 липня – 14 серпня 18.00
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням (бюджет) не пізніше 26 серпня
Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення до 29 серпня 18.00
Зарахування вступників за державним замовлення (бюджет) 31 серпня
Виконання вступниками вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та\або юридичних осіб 30 серпня – 6 вересня 17.00
Зарахування вступників за кошти фізичних та\або юридичних осіб не пізніше 7 вересня
 

Вступ до магістратури. Інформація на сайті Приймальної комісії

Програми вступних випробувань

Розклад вступних випробувань в магістратуру