Телеграм-канал для вступників у магістратуру https://t.me/fictmaster

Телеграм-чат для питань/відповідей https://t.me/fictmasterchat

Список магістрів 2021 року вступу по групам, денна та заочна форми навчання

Укладання контрактів (розклад)

Списки зарахованих з 01 вересня 2021 року до магістратури за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Денна та заочна форма навчання

Списки зарахованих до магістратури з 01 вересня 2021 року за державним замовленням

Списки рекомендованих до зарахування до магістратури з 01 вересня 2021 року за державним замовленням (денна та заочна форма навчання)

Результати вступних екзаменів в магістратуру за 26 липня (1 сесія)

Нагадуємо, що реєстрація на ЄВІ з іноземної мови закінчується 3 червня о 18:00

Інструкціїї по реєстрації дивіться по посиланням:

Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників до магістратури, які завершили навчання у попередні роки або вступають після завершення цього року іншого закладу вищої освіти

Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2021, які бажають вступити до магістратури

ВСТУПНИКАМ ДО МАГІСТРАТУРИ потрібно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) у формі ЗНО.

Цього року документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно.

Реєстрація здійснюватиметься з 11 травня до 03 червня (до 18.00).

Перелік скан-копій документів, що подають вступники для реєстрації на ЄВІ (розмір кожного файлу – до 1 мегабайта, формати .jpg, .pdf):

— паспорт (1, 2 сторінки) або ID (з двох боків);

— облікова картка платника податків;

— особисте фото на білому тлі (не менше 300 dpi).

Єдиний вступний іспит (ЗНО) з іноземної мови відбудеться 30 червня.

ВСТУПНИК ВВАЖАЄТЬСЯ ЗАРЕЄСТРОВАНИМ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЛИСТКА

Для кожного вступника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому http://testportal.gov.ua/uchasnyku-vstupnyh-vyprobuvan/ – посилання на український центр оцінювання якості освіти

Для того, щоб подати документи до магістратури за обраним фахом, потрібно:

Реєстрація електронного кабінету з 01 липня 2021 року
Подача заяв з 15 липня до 23 липня 2021 року
Додаткове фахове випробування (якщо диплом бакалавра було одержано за іншою спеціальністю) СКАСОВАНОhttps://pk.kpi.ua/cancelled20/
Вступні випробування за обраним фахом з 24 липня по 30 липня(згідно з розкладу робіт атестаційних комісій)

За державним замовленням можна подати до 5 заяв, кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб обмежена до 30.

Важливі дати (https://pk.kpi.ua/entry-5-course/ – посилання на сайт приймальної комісії (Магістратура))

Розклад роботи відбіркової комісії ФІОТ під час першого етапу прийому документів для вступу на ОР «магістр» в 2021 р. (https://pk.kpi.ua/schedule/ – посилання на розклад роботи приймальної комісії)

Перелік документів для вступу (подаються після подання заяви у елекронному вигляді)

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу (оригінал та копії 1, 2 сторінки + 11 (реєстрація) для паперового паспорту, для ID карти – копія карти з обох боків);
  • ідентифікаційний код (оригінал та копія);
  • диплом бакалавра (спеціаліста, магістра) та додаток до нього — за наявності (оригінал та копії);
  • 2 кольорові фотографії 3х4.
  • Творчі досягнення*, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю) (оригінал збірника або журналу та копія). Копії: титульного аркуша, аркуша з редколегією та реквізитами журналу, змісту та самої статті.

Конкурсний бал (далі КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра на всі спеціальності розраховується за формулою:

КБ = 0,25×П1 + 0,75×П2 +RA,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатка відповідного диплома та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:

RA = 2RA + 2RT ,

де: RA – академічний складник, RT – складник творчих досягнень.

Академічний складник (RA) академічного рейтингу вступника визначається як середнє арифметичне результатів за всі показники наведені в додатка до диплома (результати вивчення предметів, захисту курсових/дипломних робіт, складання екзаменів тощо) виражених у чисельному або літерному еквіваленті згідно наведеної нижче шкали. За наявності і літерного, і чисельного показника, пріоритет надається чисельному показнику. При цьому не враховуються тільки ті показники для яких відсутній і чисельний і літерний еквівалент (результати яких зазначені у додатка до диплома як атестовано, зараховано, вивчав тощо).

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

Чисельний еквівалент оцінки визначається за наступною шкалою:

95-100 (A) – 5 балів;

85-94 (B) – 4,5 бали;

75-84 (C) – 4 бали;

65-74 (D) – 3,5 бали;

60-64 (E) – 3 бали;

31-59 – 2,5 бали;

1-30 – 2 бали.

* Складова творчих досягнень академічного рейтингу вступника визначається з урахуванням рівня результативності відповідного досягнення та кількості цих досягнень:https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules5-2020.pdf

де: – ранг творчого досягнення (згідно таблиці);

 – кількість творчих досягнень j-го рівня.

 

Значення рангів творчих досягнень

Результати творчої роботи студента** Рівень результативності та вагові коефіцієнти
Стаття в університетській збірці наукових праць, публікація доповіді у збірці праць конференції, призове місце на конкурсі наукових робіт студентів університету (факультету),розроблення інноваційного проекту («Інкубатор інноваційних ідей»), прийняття до розгляду заявки на охоронний документ України на об’єкт інтелектуальної власності. Університетськийr1=0.5
Стаття у всеукраїнському науковому журналі, публікація доповіді у збірці праць всеукраїнської конференції, участь у всеукраїнській виставці з експонатом, призове місце у всеукраїнській олімпіаді з фаху, отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування, диплом призеру другого туру Фестивалю «FutureofUkraine 2021». Всеукраїнськийr2=1
Стаття (доповідь) у міжнародних журналах і збірках наукових праць, участь у міжнародних виставках, конкурсах і олімпіадах з фаху або призове місце на всеукраїнському рівні цих заходів, отримання закордонного патенту, диплом переможця Фестивалю «FutureofUkraine 2021». Міжнароднийr3=2

 

** 1. Якщо є співавтори певної роботи, ваговий коефіцієнт  поділяється на їх кількість.

2. Творчі досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності (освітній програмі), на яку проводиться набір (відповідність визначається атестаційними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за відповідними спеціальностями (освітніми програмами).

Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час визначення академічного рейтингу вступника, дорівнює 5.

Творчі досягнення для оцінювання надсилаються на електронну адресу: fict_master@ukr.net

Етапи вступної компанії для магістрів

Початок реєстрації електронних кабінетів з 01 липня 2021 року
Початок прийому заяв та документів   з 15 липня до 23 липня 2021 року
Вступні випробування за обраним фахом з 24 липня по 30 липня(згідно з розкладу робіт атестаційних комісій)
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення  
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення  
Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію,  вимог, до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб  
Терміни зарахування вступників За державним замовленням  
За кошти фізичних та юридичних осіб  

Обґрунтована апеляція подається в день оголошення результатів випробування на ім’я голови атестаційної комісії з 14:00 до 16:00. Розгляд цих заяв проводиться в той же день.

Програми вступних випробувань

Розклад вступних випробувань : інформація очікується

</tableКанал телеграм  https://t.me/fictmasterОпис спеціальності кафедриОсвітні програмиОсвітньо-професійна програма
Інженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем
Computerized systems software engineering
Другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня “магістр”
За спеціальністю – 121 Інженерія програмного забезпечення
галузі знань – 12 Інформаційні технології
Кваліфікація – магістр з інженерії програмного забезпечення
Освітньо-наукова програма
Інженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем
Computerized systems software engineering
Другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня “магістр”
За спеціальністю – 121 Інженерія програмного забезпечення
галузі знань – 12 Інформаційні технології
Кваліфікація – магістр з інженерії програмного забезпечення

Вартість навчання у 2021/2022 навчальному році для контрактників. Магістри

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ (спеціалізація) Вартість одного року навчання, грн.
Очна (денна) форма навчання Заочна форма навчання
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення

 

45 000 35 000

Джерело