Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Чому обирають нашу кафедру?

Ми готуємо аналітиків комп’ютерних систем, які характеризуються високою технічною підготовкою, яка дозволяє їм опановувати комплекс знань з усіх питань комп’ютерної інженерії; системним та математичним мисленням, яке є необхідною умовою системного сприйняття формалізації та комп’ютеризації; професійними знаннями з технологій програмування, проектування інформаційних систем, забезпечення інформаційної безпеки; широкою гуманітарною та економічною підготовкою, що дає змогу вільно орієнтуватися в ринковій інфраструктурі.

Можливість спеціалізації у різних галузях комп’ютеризації: розробка, експлуатація або маркетинг комп’ютеризованих систем управління бізнес-процесами.
Можливість освоєння основ системних технологій ORACLE, SYBASE, INPRISE та NOVELL на продуктах та за програмою, наданих фірмами-виробниками.

Навчання у викладачів, які активно працюють у галузі розробки великих проектів комп’ютеризації бізнес-процесів.
Навчання за власною методикою “know how”, основою якої є сучасні досягнення в комп’ютерній математиці та наявність сучасних засобів навчання, зокрема унікальної системи дистанційного навчання та контролю знань.

Кращі студенти вже з третього-четвертого курсу без відриву від навчання працюють у виробничо-навчальних лабораторіях кафедри та у наших партнерів.

Працевлаштування у відомих вітчизняних софтверних компаніях, зокрема ТОВ “НЕТКРЕКЕР”,  ТОВ Terrasoft,   ТОВ “УНІТІ-БАРС”, ПКТ ТОВ “АГРОМАТ”, ТОВ “ТАРГЕТ ПЛЮС”, Компанія ТОВ “Міранда” та інші.
Практика у роботі з СУБД ORACLE, Microsoft SQL Server, SQL Anywhere та іншими продуктами всесвітньо відомих фірм.

Студенти денної форми навчання за своїм бажанням, після четвертого курсу (паралельно з основною спеціальністю) можуть отримати на контрактній основі в КПІ ім. Ігоря Сікорського другу вищу освіту: економічну або лінгвістичну. Це підвищує інтелектуальний потенціал наших випускників і їх конкурентоспроможність на сучасному ринку праці.

Студенти-контрактники, які за результатами складання двох екзаменаційних сесій підряд мають середній бал не нижчий за 4.4 і не мають оцінок “задовільно”, можуть бути переведені на бюджетну форму навчання.

Студенти-чоловіки, починаючи з третього курсу, за своїм бажанням мають змогу навчатися у Військовому інституті КПІ ім. Ігоря Сікорського та одержати військову інженерну спеціальність із присвоєнням звання офіцера запасу.

Кращі студенти кафедри мають можливість проходити практику за кордоном,  отримати сертифікати MICROSOFT, HEWLLET PACKARD, ORACLE на пільгових умовах.

Ми реалізуємо індивідуальний підхід до підготовки спеціалістів залежно від їхнього потенційного рівня та індивідуальної спрямованості. Для більш здібної і підготовленої частини студентів традиційні заняття (лекції, лабораторні та практичні роботи) замінюються роботою у складі професійних команд, що працюють над великими практичними та науковими проектами, зокрема багато студентів беруть участь у розробці реальних проектів у складі факультетського студентського конструкторського бюро під керівництвом Шемсединова Т.Г.