Викладачі

Колектив кафедри нараховує 54 висококваліфікованих викладачів: 4 професорів (докторів наук), 13 доцентів (кандидатів наук), 6 старших викладачів, 9 асистентів (один кандидат наук)

В тому числі, за сумісництвом, професор (доктор наук, засл. діяч науки і техніки), 4 доценти ( 3 к.т.н., 1 к. фіз-мат. наук), 7 старших викладачів ( 2 к.т.н, 1 к. фіз-мат. н.), 10 асистентів

У навчальному процесі кафедри задіяні як досвідчені викладачі, так і провідні вчені НАН України. Вони не тільки викладають навчальні дисципліни, а й постійно підтримують свій професійний рівень, розробляючи масштабні проекти комп’ютеризації бізнес-процесів разом із аспірантами та студентами.

Додаткову інформацію про викладачів можна довідатися, натиснувши на ПІБ (прізвище, ім`я та по батькові) викладача.

Баклан Ігор Всеволодович 

к.т.н, доцент
Сторінка викладача у системі «Інтелект»

Жаріков Едуард Вячеславович

Завідувач кафедри,    д. т. н., доцент 

Сторінка викладача в системі “Інтелект”

Ліхоузова Тетяна Анатоліївна

к.т.н., доцент

Сторінка викладача у системі «Інтелект»

Лісовиченко Олег Іванович

заст. декана з навчально-виховної роботи, к.т.н., доцент

Ліщук Катерина Ігорівна

Ліщук Катерина Ігорівна

к.т.н, доцент

Сторінка викладача в системі “Інтелект”

Мажара Ольга Олександрівна

к.т.н, доцент

Муха Ірина Павлівна

  Муха Ірина Павлівна

к.т.н, доцент, зам. зав.кафедриІПІ

Сторінка викладача в системі “Інтелект”

Новікова Поліна Анатоліївна

Камінська  Поліна Анатоліївна

старший викладач

Сторінка викладача в системі “Інтелект”

Олійник Юрій Олександрович

к.т.н, доцент

Сторінка викладача в системі “Інтелект”

Павлов Олександр Анатолійович

Павлов Олександр Анатолійович

Заслужений діяч науки та техніки України, академік АН вищої школи України, д.т.н., професор

Сторінка викладача в системі “Інтелект”

Сидоров Микола Олександрович

д.т.н., професор

Сирота Олена Петрівна

к.т.н., доцент

Стеценко Інна Вячеславівна

 Стеценко Інна Вячеславівна

д.т.н, професор

Сторінка викладача в системі “Інтелект”

https://ipi.kpi.ua/wp-content/uploads/2018/01/Halus.jpg

Халус Олена Андріївна

старший викладач

Сторінка викладача в системі “Інтелект”

 Фіногенов Олексій Дмитрович

к.т.н, доцент

Сторінка викладача в системі “Інтелект”