Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Викладачі

Колектив кафедри нараховує 54 висококваліфікованих викладачів: 4 професорів (докторів наук), 13 доцентів (кандидатів наук), 6 старших викладачів, 9 асистентів (один кандидат наук)

В тому числі, за сумісництвом, професор (доктор наук, засл. діяч науки і техніки), 4 доценти ( 3 к.т.н., 1 к. фіз-мат. наук), 7 старших викладачів ( 2 к.т.н, 1 к. фіз-мат. н.), 10 асистентів

У навчальному процесі кафедри задіяні як досвідчені викладачі, так і провідні вчені НАН України. Вони не тільки викладають навчальні дисципліни, а й постійно підтримують свій професійний рівень, розробляючи масштабні проекти комп’ютеризації бізнес-процесів разом із аспірантами та студентами.

Додаткову інформацію про викладачів можна довідатися, натиснувши на ПІБ (прізвище, ім`я та по батькові) викладача.

Баклан Ігор Всеволодович 

к.т.н, доцент
Сторінка викладача у системі «Інтелект»

Вітковська Ірина Іванівна

старший викладач

 


Гобов Денис Андрійовичк.т.н, доцент

Головченко   
Максим Миколайович

старший викладач

Дифучин
Антон Юрійович

к.т.н., старший викладач

Жаріков Едуард Вячеславович

Завідувач кафедри,     д. т. н., професор 

Сторінка викладача в системі “Інтелект”

Іванова  Любов Миколаївна

к.т.н., доцент

Ковтунець
Олесь Володимирович

старший викладач

Крамар
Юлія Михайлівна

к.т.н., доцент

Ліхоузова Тетяна Анатоліївна

к.т.н., доцент

Сторінка викладача у системі «Інтелект»

Лісовиченко Олег Іванович

к.т.н., доцент

Ліщук Катерина Ігорівна

Ліщук Катерина Ігорівна

к.т.н, доцент, зам. завідуючого кафедри

Сторінка викладача в системі “Інтелект”

Марченко 
Олена Іванівна

старший викладач

Олійник Юрій Олександрович

к.т.н, доцент

Сторінка викладача в системі “Інтелект”

Новінський 
Валерій Петрович

к.т.н., доцент

Павлов Олександр Анатолійович

Павлов Олександр Анатолійович

Заслужений діяч науки та техніки України, академік АН вищої школи України, д.т.н., професор

Сторінка викладача в системі “Інтелект”

Полупан Юлія Вікторівна,

к.т.н., доцент

Поперешняк Світлана Володимирівна  

доцент, к.т.н.


Родіонов Павло Юрійович
к.е.н., доцент, вчений секретар кафедри

Сарнацький
Владислав Віталійович

асистент

Стельмах
Олександр Петрович

к.т.н., старший викладач


Сидоров Микола Олександрович   д.т.н., професор 
Стеценко Інна Вячеславівна

 Стеценко Інна Вячеславівна

д.т.н, професор

Сторінка викладача в системі “Інтелект”

https://ipi.kpi.ua/wp-content/uploads/2018/01/Halus.jpg

Халус Олена Андріївна

старший викладач

Фіногенов Олексій Дмитрович

к.т.н, доцент

Сторінка викладача в системі “Інтелект”