Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Освітні програми

Проекти освітніх програм спеціальності 121 „Інженерія програмного забезпечення”
Діючі освітні програми спеціальності 121 „Інженерія програмного забезпечення”

Проекти освітніх програм спеціальності 121 „Інженерія програмного забезпечення”

2024

Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем(Software engineering for information systems)ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення
галузі знань 12 Інформаційні технології
кваліфікація Бакалавр з інженерії програмного забезпечення

Прохання надавати свої рекомендації шляхом заповнення відповідної форми:
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: https://forms.gle/ChcXAX5C1a1wGDcP8

 Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем
(Software engineering for information systems)
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення
галузі знань 12 Інформаційні технології
кваліфікація Магістр з інженерії програмного забезпечення

Прохання надавати свої рекомендації шляхом заповнення відповідної форми:
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти: https://forms.gle/MDDRUJ1d9a2kxy1M9

Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем (Information Systems Software engineering)
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА  другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення
галузі знань 12 Інформаційні технології
кваліфікація Магістр з інженерії програмного забезпечення

Прохання надавати свої рекомендації шляхом заповнення відповідної форми:
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти: https://forms.gle/AqCtN5tJu6zp3Trz9

Проекти попередніх років

Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем (Software engineering for information systems)ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 121 –Інженерія програмного забезпечення
галузі знань 12 – Інформаційні технології
кваліфікація Бакалавр з інженерії програмного забезпечення

Обговорення бакалаврської освітньої програми “ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ”

Долучіться до обговорення освітньої програми “ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ” та допоможіть нам стати кращими!

Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем(Software engineering for information systems)
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
Другого (магістерського)рівня вищої освіти за спеціальністю 121 
Інженерія програмного забезпечення
галузі знань 12
Інформаційні технологіїкваліфікація Магістр з інженерії програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення (Software Engineering)ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМАТретій (доктор філософії) рівень вищої освіти за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення галузі знань 12 Інформаційні технології кваліфікація Доктор філософії з інженерії програмного забезпечення

Долучайтеся до обговорення!

Рецензії

Рецензія ТОВ “Едвансд нетворк консалтинг”

Рецензія Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України

Рецензія компанії Genesis

Рецензія Консорціуму АСТЕК

Рецензія кафедри програмних систем і технологій Київського національного університету  імені Тараса Шевченка

Рецензія Громадської організації “Українське науково-освітнє IT товариство”

Відгук ТОВ Стар Україна

Діючі освітні програми спеціальності 121 „Інженерія програмного забезпечення”

Бакалаврат

2022

Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем( Information  Systems Software Engineering)ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Перший (бакалаврський) рівень за спеціальністю 121 – Інженерія програмного забезпечення галузі знань 12 – Інформаційні технології кваліфікація Бакалавр з інженерії програмного забезпечення

2021

Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем (Software engineering for information systems)ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 121 –Інженерія програмного забезпечення
галузі знань 12 – Інформаційні технології
кваліфікація Бакалавр з інженерії програмного забезпечення

2020

Інженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем (Software Engineering For Information Manegement Systems) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Перший (бакалаврський) рівень за спеціальністю 121 – Інженерія програмного забезпечення галузі знань 12 – Інформаційні технології кваліфікація Бакалавр з інженерії програмного забезпечення

2018

Інженерія програмного забезпечення комп’ютеризованих систем
(Computerized systems software Engineering )ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Перший (бакалаврський) рівень за спеціальністю 121 – Інженерія програмного забезпечення галузі знань 12 – Інформаційні технології кваліфікація Бакалавр з інженерії програмного забезпечення

Магістратура

2022

Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем (Information Systems Software Engineering)
Освітньо-професійна програма Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення
галузі знань 12 Інформаційні технології валіфікація Магістр з інженерії програмного забезпечення

Перейти до громадського обговорення Програми

Відомості про самооцінювання освітньої програми “Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми,  рівень бакалавр (ID освітньої програми в ЄДЕБО 49219)

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми,  рівень магістр (ID освітньої програми в ЄДЕБО 49232)

2021

Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем (Information Systems Software Engineering) Освітньо-професійна програма Другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня “магістр”За спеціальністю – 121 Інженерія програмного забезпеченнягалузі знань – 12 Інформаційні технології Кваліфікація – магістр з інженерії програмного забезпечення 

Перейти до громадського обговорення Програми

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми “Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем” 

Результати акредитаційної експертизи освітньої програми “Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем” 

Рецензії

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН УКраїни 

Тов. “Інфопульс-Україна”

Тов. “Едвандс Нетворк консалтинг”

Консорціум “АСТЕК”

“Стар Україна”

 

Аспірантура

Інженерія програмного забезпечення(Software Engineering) Освітньо-наукова програма Третій (доктор філософії) рівень вищої освіти За спеціальністю – 121 Інженерія програмного забезпечення Галузі знань – 12 Інформаційні технології Кваліфікація – доктор філософії з інженерії програмного забезпечення