Проекти освітніх програм спеціальності 121 „Інженерія програмного забезпечення”

Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем (Software engineering for information systems)ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 121 –Інженерія програмного забезпечення
галузі знань 12 – Інформаційні технології
кваліфікація Бакалавр з інженерії програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем(Software engineering for information systems)
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
Другого (магістерського)рівня вищої освіти за спеціальністю 121 
Інженерія програмного забезпечення
галузі знань 12
Інформаційні технологіїкваліфікація Магістр з інженерії програмного забезпечення

Освітньо-наукова програма PhD зі спеціальності 121

 

 

Долучайтеся до обговорення!

Діючі освітні програми спеціальності 121 „Інженерія програмного забезпечення”

Бакалаврат

Інженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем(Software engineering for information management systems)ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Перший (бакалаврський) рівень за спеціальністю 121 – Інженерія програмного забезпечення галузі знань 12 – Інформаційні технології кваліфікація Бакалавр з інженерії програмного забезпечення

Магістратура

Освітньо-професійна програма Інженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих системComputerized Systems Software EngineeringДругого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня “магістр”За спеціальністю – 121 Інженерія програмного забезпеченнягалузі знань – 12 Інформаційні технологіїКваліфікація – магістр з інженерії програмного забезпечення

Освітньо-наукова програмаІнженерія програмного забезпечення інформаційно-управляючих системComputerized Systems Software EngineeringДругого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня “магістр”За спеціальністю – 121 Інженерія програмного забезпеченнягалузі знань – 12 Інформаційні технологіїКваліфікація – магістр з інженерії програмного забезпечення

Аспірантура

Інженерія програмного забезпечення(Software Engineering) Освітньо-наукова програма Третій (доктор філософії) рівень вищої освіти За спеціальністю – 121 Інженерія програмного забезпечення Галузі знань – 12 Інформаційні технології Кваліфікація – доктор філософії з інженерії програмного забезпечення