Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії

FAQ

Чому ми не вважаємо за доцільне вводити спеціалізації, як інші кафедри, що працюють у галузі інформатики?

• наша спеціальність є інтегруючою для інших профілізацій і тому вимагає широкої компетенції та фундаментальної підготовки.
• аналітик комп’ютерних систем виконує інтегруючу функцію, виступаючи у якості конструктора та менеджера проекту. Але таку домінуючу посаду не доручать молодому спеціалісту одразу. Звичайно потрібно 3-4 роки, щоб довести свої можливості менеджера, виконуючи різні локальні обов’язки (програмування, постановка задач, адміністрування мереж та інше). Потім отриманий досвід знадобиться для керівництва командою. Потенційні можливості здійснити таку кар’єру залежать від системності знань та глибини компетенції спеціаліста.
• якщо комусь не до снаги кар’єра системного інтегратора, то спеціалізуватися краще в процесі навчання, коли майбутній спеціаліст на практиці відчує яка із спеціалізації йому ближча. Ми передбачаємо в учбових планах курси за вибором. Цій меті служать також наші навчально-виробничі лабораторії. В них студенти мають змогу прийняти участь у масштабних розробках на різних за спеціалізацією ланках. У тій чи іншій мірі охоплюються усі галузі діяльності від автоматизованих систем бухгалтерського обліку до корпоративних мереж та інтелектуальних систем прийняття рішень.

Чому ми надаємо такого великого значення фундаментальній математичній підготовці в нашій навчальній програмі?

• без неї важко дістати потенціал системного аналітика, а потім швидко подолати шлях від локального розробника до конструктора та менеджера проектів.
• наявність такої підготовки суттєво підсилює шанси наших випускників отримати престижну роботу у нашій країні та за кордоном.
• ми зважаємо також на те, що інтелектуальний потенціал наших студентів настільки високий, що їм до снаги інструментальні наукоємні розробки у галузі програмного забезпечення, а не лише утилітарні проекти.

Як ми досягаємо стовідсоткового працевлаштування та навіть конкуренції провідних фірм за наших спеціалістів?

ми застосовуємо диференційовані підходи. Кращі студенти вже з третього-четвертого курсу без відриву від навчання працюють у виробничо-навчальних лабораторіях кафедри та у наших партнерів. Це реальні та досить престижні проекти, у яких студенти програмують поряд зі своїми викладачами. влаштовуючись на роботу, наші спеціалісти можуть посилатися на дві-три власні розробки, які вже реалізовані y престижних фірмах. Це часто важить навіть більше, ніж диплом спеціаліста.
• чимало відомих фірм у галузі розробки та розповсюдження програмного забезпечення є нашими постійними партнерами. Серед них ORACLE, SYBASE, Софт-Тронік, INKOSOFT,
Міратек, Квазар-Мікро та інші.
• у багатьох відомих організаціях та фірмах наші колишні випускники займають провідніпосади. Вони замовляють наших спеціалістів. Серед таких організацій Національний банк, Правекс банк, Winner, Reebok та інші.
• на факультеті створені умови для отримання сертифікованих дипломів світових лідерів, зокрема MICROSOFT, HEWLETT PACKARD, ORACLE .
• ми готуємо своїх спеціалістів, використовуючи програмне забезпечення, яке постачають нам безпосередньо його розробники та дистриб’ютори.

Де працюють випускники кафедри, яку роботу вони виконують та скільки вони заробляють?

• наші спеціалісти працюють скрізь, де розробляється або експлуатується програмне забезпечення. В сучасних умовах це здебільшого банки, торгові фірми, державні структури.
• 30% випускників направляються на фірми, де використовуються системи, розроблені нашими спеціалістами або партнерами.
• спочатку наші спеціалісти розробляють (прикладний програміст або програміст-аналітик) або експлуатують (системний адміністратор) програмне забезпечення, а потім розробляють системні технології (системний інтегратор та постановник задач на автоматизовані робочі місця для обліку бази даних). Згодом чимало з них займають керівні посади у фірмах. Останньому суттєво сприяє розширене стратегічне системне мислення та другий економічний диплом.

Які перспективні наукові дослідження ведуться на кафедрі?

• теорія та технологія системного аналізу бізнес процесів, створення CASE, OLAP та багаторівневих систем клієнт-сервер
• методи комбінаторної оптимізації, стратегічне та оперативне планування, прийняття рішень
• інтелектуальні технології та комп’ютерна лінгвістика
• методи розпізнавання образів та аналізу ситуацій
• архітектура та базові елементи інтегрованих комп’ютеризованих систем управління та
корпоративних мереж.

Чому ми надаємо перевагу сучасній дискретній математиці перед класичним математичним аналізом?

• саме сучасна дискретна математика є теоретичним підґрунтям комп’ютерних технологій.
• це конструктивна “працююча” наука, яка суттєво підвищує продуктивність праці та можливість тиражування програмного забезпечення.
• нарешті, саме у галузі наукоємного інтелектуального програмного забезпечення існують незаповнені ніші, що багато важить для кар’єри.

Чому не зважаючи на складну, насичену математикою, навчальну програму ми постійно маємо багато абітурієнтів-контрактників?

•студенти-контрактники, які за результатами складання двох екзаменаційних сесій підряд мають середній бал не нижчий за 4.4 і не мають оцінок “задовільно”, можуть бути переведені на бюджетну форму навчання.
• ми надаємо можливість профілюватись за бажанням як користувачеві. Отримавши нашу підготовку та диплом менеджера-маркетолога за другою спеціальністю, легше закріпитись у бізнесі. Ви станете саме тими бізнесменами, які розуміють роль нових інформаційних технологій.
• ми застосовуємо методику конструктивного викладання математики (для користувачів), яка не викликає ускладнень у тих, хто не зміг витримати досить складних вступних іспитів на спеціальність.
• такий нетрадиційний шлях у бізнес через інформатику дає цій категорії наших спеціалістів додаткові шанси у порівнянні з традиційно підготовленими економістами, менеджерами та бізнесменами.