Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Визначення академічної різниці

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМРІЗНИЦІ

Ознайомитись з Положенням про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського

https://kpi.ua/regulations

 1. Завантажити «Витяг з навчального робочого плану за Х–Х семестри».

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 121

 1. Згідно з цим Витягом для кожної дисципліни з плану кафедри ІПІ,  поставити у відповідність дисципліну з плану, за яким Ви навчались. Вказати назву, кількість кредитів (годин), вид семестрового контролю (екзамен, диф.залік, залік).
 2. Дисципліна перезараховується, якщо вона є у Вашому плані підготовки і її кількість годин складає не менше половини кількості годин за планом кафедри ІПІ
 3. Необхідно написати заяву про перезарахування дисципліни (бланк 1), якщо:
  1. назва цієї дисципліни у Вашому плані та у плані кафедри ІПІ відрізняється (див. зразок 1);
  2. за Вашим планом з даної дисципліни передбачено залік, а в плані каф. ІПІ – диф.залік або екзамен (див. зразок 2).

Дисципліни, для яких написана заява про перезарахування, не потрапляють до академічної різниці.

 1. В академрізницю попадають ті дисципліни плану кафедри ІПІ, які Ви не прослухали у Вашому ВНЗ.

У разі переведення на кафедру ІПІ з іншого ВНЗ необхідно написати заяву (бланк 2).

При переведенні на кафедру ІПІ з іншого факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського необхідно написати заяву (бланк 3).

 1. Бланк Заяви (Прошу перезалікувати дисципліну)
 2. Бланк Заяви (Прошу перевести мене)  для студентів з інших ВНЗ
 3. Бланк Заяви (Прошу перевести мене) для студентів з інших факультетів КПІ ім. Сікорського

Зразок заповнення Заяви “Прошу перезалікувати дисципліну”

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИЗНАННЯ В КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО РЕЗУЛЬТАТІВ ПОПЕРЕДНЬОГО НАВЧАННЯ