Визначення академічної різниці

2019/2020 навч. р.

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМРІЗНИЦІ

Ознайомитись з Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського

п.4.4 (http://kpi.ua/regulations-k-4-4) , п.4.6 (http://kpi.ua/regulations-k-4-6) 

 1. Завантажити «Витяг з навчального робочого плану за Х–Х семестри».

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 121

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 122 (126)

 1. Згідно з цим Витягом для кожної дисципліни з плану кафедри АСОІУ,  поставити у відповідність дисципліну з плану, за яким Ви навчались. Вказати назву, кількість кредитів (годин), вид семестрового контролю (екзамен, диф.залік, залік).
 2. Дисципліна перезараховується, якщо вона є у Вашому плані підготовки і її кількість годин складає не менше половини кількості годин за планом кафедри АСОІУ.
 3. Необхідно написати заяву про перезарахування дисципліни (бланк 1), якщо:
  1. назва цієї дисципліни у Вашому плані та у плані кафедри АСОІУ відрізняється (див. зразок 1);
  2. за Вашим планом з даної дисципліни передбачено залік, а в плані каф. АСОІУ – диф.залік або екзамен (див. зразок 2).

Дисципліни, для яких написана заява про перезарахування, не потрапляють до академічної різниці.

 1. В академрізницю попадають ті дисципліни плану кафедри АСОІУ, які Ви не прослухали у Вашому ВНЗ.

У разі переведення на кафедру АСОІУ з іншого ВНЗ необхідно написати заяву (бланк 2).

При переведенні на кафедру АСОІУ з іншого факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського необхідно написати заяву (бланк 3).

 1. Бланк Заяви (Прошу перезалікувати дисципліну)
 2. Бланк Заяви (Прошу перевести мене)  для студентів з інших ВНЗ
 3. Бланк Заяви (Прошу перевести мене) для студентів з інших факультетів КПІ ім. Сікорського

Зразок заповнення Заяви “Прошу перезалікувати дисципліну”