Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Загальна інформація

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

Керівництво кафедри

Завідувач кафедри – Жаріков Едуард Вячеславович, доктор технічних наук, професор.

Перший заступник завідувача кафедри – доцент, кандидат технічних наук – Ліщук Катерина Ігорівна

Кафедра

Кафедра інформатики та програмної інженерії– одна з провідних кафедр Національного технічного університету України «Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського», що має багаторічний досвід підготовки кваліфікованих фахівців з комп’ютеризованих систем обробки даних та управління, впровадження сучасних інформаційних технологій у різноманітних галузях науки, промисловості та бізнесу, а також фахівців з розроблення та тестування програмного забезпечення. Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностю:  121 “Інженерія програмного забезпечення”

Колектив кафедри нараховує 54 висококваліфікованих викладачів: 4 професорів (докторів наук), 13 доцентів (кандидатів наук), 6 старших викладачів, 9 асистентів (один кандидат наук)

В тому числі, за сумісництвом, професор (доктор наук, засл. діяч науки і техніки), 4 доценти ( 3 к.т.н., 1 к. фіз-мат. наук), 7 старших викладачів ( 2 к.т.н, 1 к. фіз-мат. н.), 10 асистентів

Д.т.н.,професор Павлов О.А. є членом експертної ради ДАК Міністерства освіти та науки України.

Адреса:  м. Київ, вул. Політехнічна, 41, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 18, кімнати 429, 429/1, 03056, Київ, Україна

Телефони:

Завідувач кафедри  (044)204-82-98, (044) 204-98-47

кім.429/1-18

кафедра   (044) 204-90-45,   (044) 204-82-98,  (044) 204-98-47, (044) 204-93-51

 

 Електронна пошта: ipi@kpi.ua

Сайт: https://ipi.kpi.ua/

Соціальні мережі: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057516936552