Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Вступ на 1 курс (за результатами НМТ або сертифікатами ЗНО)

Вступ – 2023

Гаряча лінія Відбіркової комісії ФІОТ : +38(095) 108-10-65

КПІ ім. Ігоря Сікорського- Офіційний чат для вступників

  • За дипломом молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра вступ  не проводиться.

 

Вступ на 1 курс ФІОТ за спеціальностями 121 «Інженерія програмного забезпечення», 123 «Комп’ютерна інженерія», 126 «Інформаційні системи та технології» проводиться виключно на основі повної загальної середньої освіти.

За дипломом молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра вступ  не проводиться.

У 2023 році для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра використовують результати:

  • національного мультипредметного тесту (НМТ) 2023 року;
  • або НМТ 2022 року;
  • або ЗНО 2020–2021 років за бажанням вступника можуть бути зараховані замість результатів з відповідних навчальних предметів НМТ 2023 року або НМТ 2022 року, якщо різниця балів НМТ та ЗНО з відповідного предмета не перевищує 15 балів;
  • мотиваційний лист (обов’язково для всіх вступників).

 

Зараховуються результати з української мови та математики (обов’язково);  третій предмет за вибором вступника – фізика або іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), або хімія, або біологія, або історія України.

 

Конкурсний бал (КБ) для вступу за спеціальностями 121, 123, 126:

  • за результатами НМТ 2023, НМТ 2022, ЗНО 202-2021 з трьох предметів розраховується:

 

КБ = (К1 × П1) + (К2 × П2) + (К3 × П3) /(К1 + К2 + К3)

 

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів;

К1, К2, К3 – відповідний коефіцієнт конкурсного предмету.

 

  • за результатами ЗНО 2020-2021 років з двох предметів розраховується:

 

КБ = (К1 × П1 + К2 × П2) /(К1 + К2)

 

де П1, П2 – оцінки з першого (українська мова / українська мова і література) та другого (математика, або історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія) предметів.

 

 

Мінімальний бал для вступу на бюджет – 130

Мінімальний бал для участі у конкурсі за кошти фізичних та\або юридичних осіб – 100

 

Вагові коефіцієнти (К1, К2, К3):

Предмет Коефіцієнт конкурсного предмету
Української мова 0,3
Математика 0,5
Фізика 0,4
Іноземна мова 0,3
Хімія 0,2
Біологія 0,2
Історія України  0,2
Географія (ЗНО 2020-2012 0,2

 

Мотиваційний лист

Для участі в конкурсному відборі всі спеціальності ФІОТ (121, 123 та 126) для вступу як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на контракт), обов’язково потрібно надати результати НМТ (сертифікати ЗНО) та мотиваційний лист.

Мотиваційний лист повинен містити такі обов’язкові складники:

 − обґрунтування вибору вступником КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти;

 − бачення вступником власного майбутнього та внеску у розвиток суспільства після завершення навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського;

− виклад попередніх здобутків вступника (участь та перемоги у конкурсах, олімпіадах, інших освітніх та професійних заходах); наявність публікацій (за наявності) з повним бібліографічним описом та посиланнями, наявність патентів та авторських свідоцтв (за наявності), волонтерська діяльність або інші здобутки, про які вступник виявив бажання повідомити та які вплинули на його вибір КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти, допоможуть у навчанні або потребують розвитку в закладі вищої освіти);

− ім’я та прізвище вступника.

Загальний обсяг мотиваційного листа не має перевищувати 4 тисячі знаків (без врахування пробілів).

Мотиваційний лист подається українською мовою з дотриманням норм чинного Правопису та мовностилістичних особливостей сучасної української літературної мови. Не дозволяється використання варваризмів, сленгових одиниць, табуйованої лексики. У мотиваційному листі не можуть міститись оціночні судження стосовно інших вступників та образливі для будь-яких представників суспільства висловлювання (сепаратизм, екстремізм, ксенофобія, гомофобія тощо).

Вимоги до мотиваційного листа для вступників на бакалаврат: часті питання та відповіді

Перелік необхідних документів

Подання заяв у 2023 році

5 заяв на місця державного замовлення (бюджет)

+

15 заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на контракт)

 

Ключові дати вступної компанії (у зв’язку із воєнним станом можливі зміни):

Реєстрація для участі у НМТ 3 квітня – 3 травня
НМТ (основна сесія) 5 червня – 23 червня
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня
Реєстрація заяв вступників 19 липня –  31 липня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 5 серпня
Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення (подання документів) 5 серпня – 08 серпня 18:00
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та\або юридичних осіб не раніше 9 серпня
Зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 10 серпня
Виконання вступниками вимог до зарахування на місця що фінансуються за кошти фізичних та\або юридичних осіб (подання документів) 9 серпня – 16 серпня 17.00
Зарахування вступників за кошти фізичних та\або юридичних осіб не пізніше 17 серпня

Вступ на 1 курс. Інформація на сайті Приймальної комісії

Чому обирають нашу кафедру?

Наші контакти

Інформаційний пакет кафедри

Де працюють випускники?

Міжнародні програми кафедри

Попередня реєстрація абітурієнтів