Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Опис спеціальності кафедри

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ» спрямована на підготовку фахівців з розробки програмного забезпечення для інформаційних систем (ІС) різного призначення з використанням сучасних підходів та технологій проектування.

ІС є, як правило, бізнес-системами, що автоматизують завдання організаційного управління та бізнес-процеси на підприємствах і в організаціях різних форм власності з метою підвищення ефективності їх діяльності. Тому такі системи є достатньо розповсюдженими в ІТ-індустрії – будь то магазини зі своїми системами логістики, або аудиторські фірми з системами бухгалтерського обліку і звітності, або вертикально інтегровані холдингові компанії, в яких необхідно планувати і контролювати безліч бізнес-процесів і виконувати безліч управлінських функцій.

Хоча, в контексті структурної організації, будь-яка ІС є апаратно-програмною платформою, однак, саме програмне забезпечення визначає її в цілому. При цьому багато сучасних ІС є відкритими системами, тому актуальною є задача їх інтеграції з суміжними і зовнішніми системами. Відповідно, зміст діяльності випускників освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем» полягає в реалізації всіх етапів життєвого циклу створення програмного забезпечення ІС: від бізнес-аналізу області діяльності, визначення вимог до програмної системи, її моделювання та проектування архітектури до розробки кінцевого програмного продукту, його тестування, розгортання та супроводу, виходячи із інженерних засад та використовуючи методи і засоби аналізу, проектування, конструювання програм, без знання яких неможливе грамотне створення високоякісного програмного забезпечення.

Під час навчання студенти опановують різні технологічні підходи до інженерії програмного забезпечення, оволодівають сучасними технологіями бізнес-аналізу, методологіями, інструментаріями проектування, розроблення та впровадження програмного забезпечення ІС в контексті різних мов програмування (Python, С/C++, C#, Java), вивчають операційні системи, сучасні програмні платформи та стеки програмних технологій (.NET, Java, Node.JS).

Сучасний ринок праці потребує програмістів, які вміють працювати в команді і володіють інструментами колективної розробки програмного забезпечення. Саме тому програма підготовки за даною освітньою програмою передбачає вивчення дисциплін, що забезпечують отримання відповідних компетентностей, зокрема, «Групова динаміка і комунікації», «Управління ІТ-проектами» та інші.

Враховуючи, що ІС, як правило, призначені для обробки великих обсягів різнорідної інформації (управлінської, фінансової, виробничої, аналітичної), необхідної для прийняття управлінських рішень, для обробки таких даних потрібне застосування сучасних інформаційних технологій, зокрема, технологій Big Data, які грунтуються на використанні потужного математичного апарату: інтелектуального аналізу даних (Data Mining), методів імітаційного моделювання, методів оптимізації, методів статистичного аналізу, машинного навчання (Machine Learning) та інших методів і технік. Тому значну частину навчального плану даної освітньої програми складають дисципліни математичного блоку, призначені для вивчення методів і засобів обробки і аналізу даних, зокрема, «Аналіз даних в ІС», «Ймовірністні моделі та статистичне оцінювання в ІС», «Методи оптимізації та прийняття рішень», «Оброблення надвеликих масивів даних», «Теорія та методи машинного навчання» та інші.

Саме глибока та багатогранна математична підготовка, яка забезпечує достатньо високий рівень конкурентоспроможності на ринку праці, і вирізняє випускників освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем» серед випускників інших освітніх програм спеціальності «Інженерія програмного забезпечення».

Незважаючи на те, що основним змістом діяльності випускника даної освітньої програми є розробка програмного забезпечення, тим не менш він повинен знати комп’ютерне обладнання, системну інфраструктуру тощо. Тому програма підготовки за даною освітньою програмою включає також вивчення архітектури комп’ютерів, комп’ютерних мереж, технологій інтернету речей (IoT), Cloud –технологій тощо.

При підготовці за освітньою програмою «Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем» велика увага приділяється розвитку практичних навичок роботи, що дозволить випускнику включитися в робочий процес без додаткового навчання. Забезпечення гарантованого рівня технологічної підготовки студентів відповідно до потреб ІТ-галузі досягається шляхом проведення ряду навчальних занять на базі спеціалізованих навчально-практичних центрів, які організовані на кафедрі ІПІ.

Зокрема, на кафедрі функціонує навчально-практичний центр IT-технологій компанії EPAM, де студенти отримують поглиблену підготовку по основним стекам технологій розробки програмного забезпечення (Microsoft.NET, Java, Node.JS) у відповідності із навчальними програмами тренінгового центру даної компанії.

Також на базі кафедри діє спільний з корпорацією IT-Enterprise – одним із лідерів ринку IT-рішень для середніх і великих підприємств, навчально-практичний центр в якому студенти мають змогу знайомитися з практичними підходами до реалізації сучасних ІС та технологій прийняття управлінських рішень на прикладі продуктів і кейсів даної компанії.

На базі цих центрів проводяться не тільки заняття згідно навчального плану, а й спеціалізовані майстер-класи, семінари-тренінги, гостьові лекції успішних людей, що працюють в ІТ-сфері.

Завдяки інтегрованій різносторонній підготовці, бакалаври, які закінчили дану освітню програму, можуть працювати розробниками програмного забезпечення (Software Developer), архітекторами програмного забезпечення (Software Аrchitect), менеджерами проектів (Project Manager), спеціалістами з тестування програмного забезпечення (QA), а також розробниками ІУС у різних сферах діяльності людини, архітекторами ІС, ERP-програмістами. ERP-консультантами, системними аналітиками, бізнес-аналітиками (фахівцями з бізнес-процесів), аналітиками даних (Data Analyst), фахівцями з аналізу великих даних (Big Data Analyst), фахівцями з інтелектуальної обробки даних (Data Mining Specialist), фахівцями з хмарних обчислень (Cloud Engineer), розробниками і адміністраторами баз даних, DevOps-інженерами тощо.

Сферами їх професійної діяльності є індустрія створення різноманітних інформаційних управляючих систем, замовного програмування і програмного аутсорсингу.

Переваги навчання на нашій кафедрі

Випускники кафедри працюють у всесвітньо відомих компаніях:

 

Подвійний диплом

На кафедрі спільно з провідними університетами світу, а саме: Merseburg University of Applied Sciences (Німеччина), Universite de le’Mans (Франція) працює програма «Подвійний диплом».

Ми навчаємо найпопулярнішим технологіям!