Наукові групи

 На кафедрі інформатики та програмної інженерії існує декілька наукових груп, які очолюють провідні фахівці кафедри.

ФІОТ-03 Комбінаторна оптимізація в умовах невизначеності. Розробка теорії ПДС-алгоритмів для важкорозв’язуваних задач комбінаторної оптимізації та на її основі інформаційних систем підтримки управлінських рішень, стратегічне та оперативне планування, прийняття рішень у мережевих системах з обмеженими ресурсами, Павлов Олександр Анатолійович

ФІОТ-04 Інформаційні технології і системи управління ІТ-інфраструктурою хмарних ЦОД, Жаріков Едуард В’ячеславович

ФІОТ-05 Системи моніторингу, моделювання та управління, Стеценко Інна Вячеславівна

ФІОТ-06 Комп’ютерна лінгвістика, аналіз та обробка текстів, лінгвістичне моделювання, розпізнавання аномалій в даних, Фіногенов Олексій Дмитрович