Силабуси

2023/24 навчальний рік

Бакалаври

Комп`ютерна дискретна математика

Аналіз даних в інформаційних системах

Курсова робота з аналізу даних в інформаційних системах

Технології паралельних обчислень

ТЕХНОЛОГІЇ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ. КУРСОВА РОБОТА

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ. КУРСОВА РОБОТА

2022/23 навчальний рік

Бакалаври

Основи здорового способу життя

Екологічна безпека та цивільний захист

Українська мова за професійним спрямуванням

Історія науки і техніки

Фізичне виховання

Математичний аналіз. Частина 1. Диференціальне числення

Математичний аналіз. Частина 2. Інтегральне числення

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

Практичний курс іноземної (англійської, німецької, французської) мови. Частина 1

Філософські основи наукового пізнання

Комп`ютерна дискретна математика

Алгоритми та структури даних 1. Основи алгоритмізації

Алгоритми та структури даних – 2. Структура даних

Теорія ймовірності

Ігрова фізика

Теорія алгоритмів

Проектування алгоритмів

Ймовірносні моделі та статистичне оцінювання в інформаційних системах

Практичний курс іноземної (англійської, німецької, французської) мови. Частина 2

Основи програмування. Частина 1. Базові конструкції

Основи програмування -2. Методології програмування

Онови програмування. Курсова робота

Основи комп`ютерних систем і мереж

Системне програмне забезпечення

Бази даних

Бази даних. Курсова робота

Програмування веб-застосувань

Групова динаміка та комунікації

Основи розробки програмного забезпечення на платформі java

Компоненти програмної інженерії. Частина 1. Вступ до програмної інженерії

Компоненти програмної інженерії. Частина 2. Моделювання та аналіз вимог до програмного забезпечення

Компоненти програмної інженерії. Частина 3. Архітектура програмного забезпечення

Компоненти програмної інженерії. Частина 4. Якість та тестування програмного забезпечення

Компоненти програмної інженерії. Курсова робота

Аналіз даних в інформаційних системах

Аналіз даних в інформаційних системах. Курсова робота

Методи оптимізації та прийняття рішень

Англійська мова професійного спрямування

Комп’ютерна графіка та мультимедіа

Розробка мікросервісів

Технології паралельних обчислень

Технології паралельних обчислень (курсова робота)

Технологіїї паралельних обчислень (екзамен)

Програмування інтелектуальних інформаційних систем

Моделювання систем

Моделювання систем (курсова робота)

Моделювання систем (екзамен)

Практичний курс іноземної (англійської, німецької, французської) мови професійного спрямування. Частина 1

Права і свободи людини

Функціональне програмування

Безпека програмного забезпечення

Економіка інформаційних технологій

Економіка ІТ-індустрії та підприємництво

Інфраструктура інформаційних систем

Мережеве управління та протоколи

Мікропроцесорні технології інтернету речей

Практичний курс іноземної (англійської, німецької, французської) мови професійного спрямування. Частина 2

Розробка ігрових застосувань

Переддипломна практика

Дипломний проєкт: організація виконання та захисту, вимоги до структури, змісту та оформлення

Магістри

Створення інформаційних систем на базі Low Code System

Управління виробництвом на базі застосування систем класу ERP

Інноваційний менеджмент таінтелектуальна власність у галузі IT

СТАЛИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

ПОБУДОВА КОМПІЛЯТОРІВ

Стратегії розвитку інформаційних систем

Теорія та методи машинного навчання

Наукова робота за темою магістерської дисертації -1. Основи наукових досліджень

Наукова робота за темою магістерської дисертації -2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

Оброблення надвеликих масивів даних

КУРСОВА РОБОТА З ОБРОБЛЕННЯ НАДВЕЛИКИХ МАСИВІВ ДАНИХ

Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації (англійська, німецька, французька мови)

Методологія інженерії програмного забезпечення

Курсовий проєкт з методології інженерії програмного забезпечення

Педагогічна практика

Практика

Бізнес-аналіз в ІТ

МАГІСТЕРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ, ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ, ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ
Навчальний посібник

Аспіранти

ФОРМАЛЬНІ МЕТОДИ ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ