Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Вибіркові дисципліни

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

НАКАЗ № 7-136 від 05.08.2020 p. Про затвердження Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського – https://document.kpi.ua/2020_7-136

Положення про порядок реалізації студентами факультету інформатики та обчислювальної техніки права на вільний вибір навчальних дисциплін

Положення

Каталоги вибіркових дисциплін

Каталог вибіркових дисциплін для аспірантів 2022 р. вступу

Каталог вибіркових дисциплін для магістрів 2022 р. вступу

2022 Факультетський КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для освітніх програм спеціальностей:

Загальноуніверситетський КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Факультетський КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для освітніх програм спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

КАФЕДРАЛЬНИЙ К-КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу практичної підготовки освітньої програми ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Дисципліни для вибору третьокурсниками)

КАФЕДРАЛЬНИЙ К-КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу практичної підготовки освітньої програми ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Дисципліни для вибору четверокурсниками)