Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Практика студентів

ПРОГРАМА переддипломної практики для студентів 2 курсу магістратури спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпеченняосвітня програма: Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем(2023 р.)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо організації та проходження переддипломної практики магістрів за дистанційною формою для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» ОП «Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем»(2023 р.)

Щоденник практики

Договір

ПРОГРАМА Переддипломної практикидля студентів 2 курсунапрямку підготовки 121 Інженерія програмного забезпечення

Переддипломна практика. Робоча навчальна дисципліна (силабус) Спеціальність 121

Загальна інформація

  1. Якщо студент працює та бажає проходити практику за місцем роботи, або домовився про проходження практики в іншій організації (підприємстві, фірмі тощо), йому необхідно заключити угоду.

1.1   Угода друкується в 2-х примірниках (бажано на одному аркуші з двох сторін).

1.2      Угода заповнюється вручну, або друкується. Після підпису ставиться печатка тієї організації, де студент буде проходити практику.

1.3    Якщо практику на одному підприємстві будуть проходити декілька студентів, то в таблиці вказується їх кількість.

1.4  На одному примірнику олівцем пишеться прізвище, ініціали та номер групи студента.

1.5   Заповнену угоду необхідно подати Марченко Олени Іванівни або Стельмаху Олександру Петровичу

 

1.6   Після підписання угоди деканом ФІОТ студентові повертається один примірник угоди для передачі за місцем проходження практики.

2. Якщо студент буде проходити практику на кафедрі, то необхідна службова записка від викладача (керівника практики) з переліком студентів, що залишаються на практику.

3. Студенти, які не мають угоди, не проходять практику на кафедрі та/або не принесли відповідні документи, направляються на практику в кібернетичний центр або антимонопольний комітет.

З усіх питань по проходженню практики звертатись до Марченко Олени Іванівни або Стельмаха Олександра Петровича