Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Вступ до аспірантури

Вступ-2024

Порядок прийому на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії / доктора мистецтва у 2024 р.

Архів вступу – 2023

З 22 травня по 07 липня 2023 року планується прийом документів до вступу до аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського

Прийом документів на конкурс до аспірантури -2023

Перелік документів , що подаються для вступу до аспірантури.

Докладніше про аспірантуру


 
Електронна адреса відділу аспірантури та докторантури для листування: aspirantura@kpi.ua

тел. 204-93-49

Як отримати рекомендацію факультету для вступу в аспірантуру

Вибір теми дисертаційного дослідження та майбутнього наукового керівника здобувачами виходить з напрямів наукової діяльності викладачів кожної кафедри, з якими можна ознайомитися на сайті кафедри:

 Наука – Кафедра інформатики та програмної інженерії

Також на сайті кафедри можна переглянути орієнтовні тематики, які пропонують викладачі кафедри і теми аспірантів, що вже навчаються.. Після аналізу матеріалів майбутній здобувач може звернутися до завідувача кафедри, відповідального за аспірантуру на кафедрі або безпосередньо до майбутнього наукового керівника. Контакти можна знайти на сайті.

Здобувачі разом з обраним науковим керівником готують дослідницьку пропозицію щодо обґрунтування напрямку наукового дослідження, яка розглядається на засіданні кожної кафедри за участі представників НМК, де аналізують актуальність та перспективність обраного напрямку, а також дотичність теми наукового дослідження аспіранта та напряму досліджень наукового керівника та його наукового доробку.

Остаточно тематика наукового дослідження затверджується на засіданні Вченої ради факультету, за результатами якого аспіранту видається витяг із засідання Вченої ради факультету про рекомендацію до вступу в аспірантуру.

_______________________

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Аспірантура і докторантура відкривається при вищих навчальних  закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну  науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

 

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

1) за рахунок:

  • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
  • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

  • міжнародних договорів України;
  • загальнодержавних програм;
  • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

 
Електронна адреса відділу аспірантури та докторантури для листування: aspirantura@kpi.ua

тел. 204-93-49