Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Наукові теми

ТЕМА: Методи візуального програмування Петрі-об’єктних моделей. Державний реєстраційний номер 0117U000918
Професор, д.т.н., доцент Стеценко І.В.

ТЕМА: Розробити математичний апарат, орієнтований на створення інтелектуальних інформаційних технологій розв’язування проблем комбінаторної оптимізації та інформаційної безпеки.   №  державної реєстрації  0117U000323
Професор, д.т.н.,  с.н.с. Гуляницький Л.Ф.

ТЕМА: Сучасні методи семантичного пошуку. Державний реєстраційний номер 0117U000913
Доцент, к.т.н., доцент Муха І.П.

ТЕМА: Розробка та впровадження системи управління ІТ-інфраструктурою з консолідованими інформаційно-обчислювальними ресурсами. №  державної реєстрації  0115U000322
Доцент, к.т.н., доцент Жаріков Е.В.

ТЕМА: Інтелектуальні методи програмування, моделювання  і прогнозування з використанням ймовірністного і лінгвістичних підходів. Державний реєстраційний номер 0117U000926
Доцент, к.т.н., доцент Баклан І.В.

ТЕМА: Математичні моделі та технології в СППР. Державний реєстраційний номер 0117U000914
Доцент, к.т.н., доцент Фіногенов О.Д.

ТЕМА: Методи та технології в задачах пошуку та збереження даних. Державний реєстраційний номер 0117U000915
Доцент, к.т.н. Ліщук К.І.

 ТЕМА: Методи та технології високопродуктивних обчислень та  обробки надвеликих масивів даних. Державний реєстраційний номер 0117U000924
Старший викладач Олійник Ю.О.

 ТЕМА: Визначення факторів, що впливають на академічний рейтинг студентів вищих навчальних закладів. Державний реєстраційний номер 0117U000922
Старший викладач, к.ф.-м.н. Клименко О.М.