Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії
MastisНовини

Міжнародний семінар з проекту MASTIS «Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems» в КПІ ім. Ігоря Сікорського”

Міжнародний семінар з проекту MASTIS «Establishing ModernMaster-level Studies in Information Systems» в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інституті ім. Ігоря Сікорського”

12-13 березня 2019 року в КПІ ім. Ігоря Сікорського був проведений міжнародний семінар з пілотування дисциплін навчальної програми підготовки магістрів зі спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології».

Міжнародний семінар проводився в рамках проекту 561592-EPP-1-2015-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP «MASTIS – Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems» («Створення сучасної магістерської програми в галузі інформаційних систем») за програмою Європейського СоюзуErasmus+ класифікації КА2 «Розвиток потенціалу вищої освіти» .

Учасники міжнародного семінару є представниками європейських та українських університетів, що входять до консорціуму проекту MASTIS. Серед Українських учасників були представники університетів НТУ «Харківський політехнічний iнститут», Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, Вінницький національний технічний університет, Національний університет «Львівська політехніка», Херсонський державний університет. Європейський консорціум був представлений професорами JeanHugues CHAUCHAT, координатор проекту з університету Люм’єр Ліон 2 (Франція), Tommaso FEDERICI з університету LUISS GuidoCarli (Італія), Jens BRUNK з Вестфа́льськогоуніверсите́туі́меніВі́льгельма, (Мюнстер, Німеччина), Borut WERBER з університету у Мариборі, Словенія, Eli HUSTAD з УніверситетуАгдера, Крістіансанн, Норвегія.

Семінар проводився на базі факультету інформатики та обчислювальної техніки. Організатори семінару – кафедра автоматизованих систем обробки інформації та управління. З вітальним словом виступив проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки), доктор, професор, член-кореспондент, заслужений діяч науки і техніки України Сидоренко Сергій Іванович. Він передав вітання учасникам міжнародного семінару від Михайла Захаровича Згуровського, ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського. Сидоренко С.І. відмітив значення проекту MASTIS для вищої освіти України та побажав учасникам успіхів в роботі семінару. Від факультету інформатики та обчислювальної техніки з вітальним словом виступив заступник декана з навчально-виховної роботиЛісовиченко О. І., який підкреслив унікальну можливість для фахівців з різних міст України та зарубіжжя зібратись разом і обговорити цінні рекомендації щодо підвищення якості досягнутих результатів та перспектив розвитку ідей проектуMASTIS.

Завдяки проекту MASTIS, який виконується за підтримки Erasmus+ програми Європейського Союзу, Україна отримала програму підготовки магістрів з інформаційних систем Європейського рівня, яка гармонізована з вимогами ІТ-індустрії України та Європейськими вимогами до ІТ-професій. Зміст освітньої програми підготовки магістрів з інформаційних систем в проекті MASTISреалізується в таких навчальних дисциплінах:

 Розгортання та впровадження інформаційних систем (Information System Developmen and Deployment);
 Інфраструктура інформаційних технологій (Information Technology Infrastructure);
 Управління проектами інформаційних систем (Management of Information System Projects).
 Інновації та підприємництво (Innovations and Entrepreneurship);
 Управління архітектурою підприємств (EnterpriseArchitectureManagement);
 Стратегія розвитку інформаційних систем (Information System Strategy);
 Бази та сховища даних (DB and Data Warehousing);
 Безпека інформаційних систем (Information System Security);

Порядком денного міжнародного семінару з проекту MASTIS були передбачені презентації команди проекту з КПІ ім. Ігоря Сікорського, які доповідали про пілотне читання та методи навчання під час викладання дисциплін освітньої програми проекту MASTIS. Доповідачі показали в своїх презентаціях зміст дисциплін, презентували методи навчання, доповіли про результати успішності студентів та їх сприйняття матеріалів дисциплін та методів навчання, демонстрували результати опитування студентів, які вивчали дисципліни проекту MASTIS.
З пілотного викладання дисципліни «Управління проектами інформаційних систем» виступила заступник декана з навчально-організаційної роботи доцент Сперкач М. О. В своїй презентації вона показали технологію проведення ділових ігор з методів Scrum та Kanban управління проектами.

Презентація з пілотування курсу «Управління архітектурою підприємств», з якою виступила координатор проекту в КПІ ім. Ігоря Сікорського доцент Ковалюк Т.В.,продемонструвала цілі, результати навчання, компетентності, які здобули студенти. Для активізації вмотивованості студентів були запропоновані нестандартні підходи до викладання дисципліни у вигляді методу кейсів, ділових ігор, хакатону, семінарів-дискусій, командних презентації з питань, що виносились на самостійну роботу, вікторин, розв’язання кросвордів.

Презентація курсу «Великі дані та сховища даних», яку представив ст. викладач Олійник Ю.О., показала сучасність та важливість такої дисципліни для магістрів з інформаційних систем. Розглянуті основні інструменти для аналітики bigdata та області їхзастосування.
Жваву дискусію викликала презентація курсу «Розробка та впровадження інформаційних систем», з якою виступив професор В.М. Томашевський. Лектор показав, як традиційні технології та методи можна застосувати для розв’язання нестандартних задач розробки та впровадження ІС.

Зміст дисципліни «Стратегія інформаційних систем» та методи навчання продемонструвала доцент Т. О. Тєлишева. Її презентація показала складність та усю багатогранність цієї дисципліни, а саме необхідність володіти аналітикою бізнес-процесів, орієнтуватись в технологія менеджменту інформаційних систем, мати обізнаність з проведення аудиті ІС та підняла багато інших питань.
В роботі семінару брали участь студенти магістерського рівня підготовки, які вивчали дисципліни, що пілотувались. Студенти виступили із презентаціями, які демонстрували їх враження від вивчених дисциплін, цінність та вплив цих дисциплін на розвиток їх знань, умінь та кар’єри, їх активність під час навчального процесу, їх сприйняття нових методів навчання. Робочою мовою семінару була англійська мова. Учасники семінару з українських та зарубіжних університетів були вражені високою якістю володіння студентами англійської мови та їх креативністю. Студенти продемонстрували свої стартапи, був реалізований скайп-сеанс зв’язку із студентом Г. Шехетом, який за програмою академічної мобільності проходить стажування в ІТ компанії в Сан-Франциско (США).

Програмою семінару передбачалась зустріч з представниками ІТ-компаній, з якими взаємодіє кафедра АСОІУ в процесі професійної та практичної підготовки студентів. З питаннями професійної орієнтації студентів в профілях ІТ професій, працевлаштування та розвитку професійної кваліфікації виступив solutionmanager А. Михайлюк (ІТ-компанія DataArt).

Дисципліни, що входять до освітньої програми проекту MASTIS та впроваджуються в КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають своє відтворення в магістерській дисертації. З доповіддю про зміст та структуру магістерської дисертації з інформаційних систем виступила доцент О.Г. Жданова.
Розширення можливостей для реалізації магістерської програми з інформаційних систем біло продемонстровано заступником декана ФІОТ Сперкач М.О. Обговорювались питання залучення викладачів з ІТ-індустрії, участі студентів і викладачів у міжнародних конференціях і хакатонах, виконання реальних проектів.

Міжнародний семінар з проектуMASTIS (КА2 «Розвиток потенціалу вищої освіти») не міг завершитися без залучення керівника відділу академічної мобільності О.В. Лубянової. Інформація з реалізації програм академічної мобільності в КПІ ім. Ігоря Сікорського зацікавила зарубіжних партнерів проекту MASTIS, які були запрошені на StaffTrainingWeek в університеті.

Як підсумок можна відмітити високу оцінку організації семінару, змісту доповідей, активності викладачів та креативності студентів, яку дали координатор проекту JeanHugues CHAUCHAT та його колеги з університетів Європейського Союзу.

Керівник проекту МАСТІС в КПІ ім. Ігоря Сікорського Т.В. Ковалюк