Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Магістри

1 курс

1 семестр

Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації (англійська, німецька, французька мови) Частина 1

Інноваційний менеджмент та інтелектуальна власність у галузі IT

Створення інформаційних систем на базі Low Code System

Управління виробництвом на базі застосування систем класу ERP

Інноваційний менеджмент та інтелектуальна власність у галузі IT

СТАЛИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК Частина 1

ПОБУДОВА КОМПІЛЯТОРІВ

Стратегії розвитку інформаційних систем

Теорія та методи машинного навчання

Наукова робота за темою магістерської дисертації -1. Основи наукових досліджень

Оброблення надвеликих масивів даних

КУРСОВА РОБОТА З ОБРОБЛЕННЯ НАДВЕЛИКИХ МАСИВІВ ДАНИХ

2 семестр

Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації (англійська, німецька, французька мови) Частина 2

СТАЛИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК Частина 2

Наукова робота за темою магістерської дисертації -2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

Технології машинного навчання

Методологія інженерії програмного забезпечення

Курсовий проєкт з методології інженерії програмного забезпечення

2 курс

3 семестр

Бізнес-аналіз в ІТ

ПРОГРАМА переддипломної практики для студентів 2 курсу магістратури спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
освітня програма: Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних та інформаційних систем

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо організації та проходження переддипломної практики магістрів за дистанційною формою
для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» ОП «Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних
та інформаційних систем»

Педагогічна практика

Практика

Виконання магістерської дисертації

4 семестр

МАГІСТЕРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ, ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ, ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ
Навчальний посібник

Силабуси минулих років. Магістри