Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії
MastisНовини

Новини проекту МАСТІС за період з жовтня по грудень 2018 р.

Дорадчий моніторинг проекту МАСТІС. Зустріч з першим проректором КПІ ім. Ігоря Сікорського 

22/10/2018  Національний Еразмус+ офіс в Україні проводив Моніторинг проекту МАCТІС відповідно до плану моніторингу, узгодженого між Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури, Національним Еразмус+ офісом в Україні та виконавцями проектів Еразмус+ СВНЕ. Дорадчий моніторинг сфокусований на вивченні роботи партнерства, плануванні та реалізації запланованих заходів, пріоритетах, методології, виконанні завдань та досягненні результатів проекту. Особливу увагу моніторинг приділяє розумінню довготривалого впливу та сталості проекту партнерством із самого початку реалізації проекту.

Моніторинг проходив на базі НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорcького. Процедура моніторингу передбачала зустріч з керівництвом університету. На фото перший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорcького Юрій Якименко, заступник директора департаменту міжнародних проектів Анжела Пятова та представники НЕО в Україні на протокольній зустрічі з керівниками ФІОТ та координаторами проекту МАСТІС Жан-Юг Шоша (Франція) та Іриною Золотарьовою (Україна)

Експерт НЕО та координатори проекту МАСТІС в залі перемовин в КПІ ім. Ігоря Сікорського 

22/10/2018 . Після обміну думок щодо виконання проекту МАСТІС в КПІ ім. Ігоря Сікорського відбулася  традиційна фотосесія в залі перемовин. На фоні Національного та прапора КПІ координатори проекту та експерт НЕО Жанна Таланова

Вступна доповідь координаторів проекту  під час дорадчого моніторингу

 Координатори проекту доповіли про цілі, задачі, заходи для досягнення цілей, які були здійснені протягом трьох років виконання проекту. Вони представили загальні результати проекту, які успішно впроваджуються в університеті-партнери проекту. Експертам НЕО були подані документи, які засвідчували якість та сталість результатів проекту

Доповідь координатора проекту МАСТІС в КПІ ім. Ігоря Сікорського на дорадчому моніторингу в Києві

22.10.2018. Ковалюк  Тетяна. координатор проекту МАСТІС в КПІ ім. Ігоря Сікорського, виступила  з доповіддю “Стан виконання проекту МАСТІС в КПІ та впровадження результатів проекту в навчальний процес”.

Ковалюк Т. показала в презентації етапи виконання проекту, результати, що досягнуті в кожному етапі. Результати підтверджені документами, зображення яких подані в презентації. Були дані відповіді на запитання, які НЕО пропонував розглянути в доповіді

Дискусія за результатами доповіді про виконання проекту в КПІ ім Ігоря Сікорського

22.10.2018. Жанна Таланова, експерт НЕО та Ірина Золотарьова, координатор проекту з України, прокоментували результати виконання проекту в КПІ ім. Ігоря Сікорського, які були продемонстровані в презентації Ковалюк Т. Були схвалені дії щодо створення лабораторії інформаційних систем., проведення аналізу вимог стейкхолдерів до магістрів з інформаційних систем, взаємодія з ІТ компаніями, розробка навчальних матеріалів з курсу «Розвиток та розгортання інформаційних систем», за розробку яких відповідав КПІ

Дискусія за результатами доповіді про виконання проекту в КПІ ім Ігоря Сікорського

22/10/2018. Координатор проекту Жан-Юг Шоша виступив з коментарями до звіту, представленому Ковалюк Т. про стан виконання проекту в КПІ. Були дані критичні зауваження щодо навчального плану в університеті та рекомендовано розширити співпрацю з ІТ компаніями для удосконалення навчального плану. Експерт Національного Еразмус+ офісу в Україні Жанна Таланова цитує нормативні документи щодо розвитку вищої освіти в Україні в контексті Європейського виміру.

На фото показані координатор проекту Жан-Юг Шоша, представники університетів-партнерів проекту з України, експерт НЕО та доповідач Ковалюк Тетяна

Дорадчий моніторинг в доповідях університетів-партнерів MASTIS проекту

22.10.2018. Дорадчий моніторинг проекту МАСТІС зібрав представників команд українських університетів-партнерів проекту. Усі команди представили звіти з виконання проекту МАСТІС, створення лабораторій та пілотування курсів.

На фото команди Львівської політехніки, Вінницького національного технічного університету, Національного технічного університету «ХПІ» презентують свої доповіді

Консультації координатору проекту протягом дорадчого моніторингу

22.0.2018. Хвилини короткострокового відпочинку учасники моніторингу використовують для спілкування з координаторами проекту для обговорення питань розвитку вищої освіту та обміну досвідом.

На фото координатор проекту Жан-Юг Шоша та член команди КПІ ім. Ігоря Сікорського Тамара Тєлишева – фахівці в галузі статистичної обробки інформації – обговорюють питання застосування методів статистичної обробки інформації в науці та освіті.

Зустріч команд проекту у Харківському національному економічному університеті

23.10.2018. Харківський національний економічний університет проводив зустріч команд проекту МАСТІС. Учасники зустрічі взяли участь у тренінгах, екскурсіях по лабораторіях університету, що оснащені коштом Еразмус+ програм, засіданнях екзаменаційної комісії із захисту дипломів магістрів.

На фото члени команди КПІ Т. Ковалюк та М. Сперкач знайомляться з лабораторією університету

Інформаційний День Програми ЄС Еразмус+ для ЗВО

 5 11.2018 Інформаційний День Програми ЄС Еразмус+ для ЗВО та інших організацій щодо проектів співпраці (м. Київ).. Координатор проекту МАСТІС в КПІ ім Ігоря Сікорського бере участь в інформаційних дня, що проводить Національний Еразмус офіс в Києві., пройшла тренінг з визначення критеріїв якості результатів проекту, уточнила у експертів питання продовження терміну  виконання проекту МАСТІС

Пілотування курсу “Управління архітектурою підприємства “

Жовтень 2018. Студенти кафедри АСОІУ КПІ ім. Ігоря Сікорського магістерського рівня підготовки за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» вперше вивчають курс «Управління  архітектурою підприємства». В цьому курсі студенти дізнаються про визначення, переваги та недоліки архітектури підприємства, про ролі та обов’язки архітектора підприємства, вивчать принципи, структуру, методології розробки,  мови опису архітектури підприємства, ознайомляться з управлінням архітектурою підприємства. На фото: доцент Ковалюк Т.В. і студенти групи ІС81МП в лабораторії інформаційних систем на лекції з методології та мов опису архітектури підприємства

Пілотування курсу Управління архітектурою підприємства” 

Жовтень, 2018. Змістом курсу передбачено визначення компетентностей ІТ професій архітекторів, зокрема архітекторів ПЗ, архітекторів ІС, архітекторів рішень та архітекторів підприємств. . На фото момент виступу студента Осипенко О. освітнього рівня магістр з доповіддю на тему “Архітектурні ІТ професії у світі та в Україні”. В доповіді студента визначені місія професій, основні задачі діяльності, компанії, які мають вакансії архітекторів та роль архітекторів підприємств в їх стратегічному розвитку.

Пілотування курсу «Управління архітектурою підприємства»

 Листопад, 2018. Програма курсу передбачає вивчення мови опису архітектури підприємства ArchiMate, використовуючи програмний продукт Archi 3.3.2. Заняття проводяться в лабораторії інформаційних систем, що оснащена обладнанням, придбаним за кошти Євросоюза в рамках програми Еразмус+.

На фото студенти магістерського рівня підготовки Аніщенко К. та Скорик В. розробляють опис технологічного рівня архітектури підприємства відповідно до заданого бізнес-кейсу.

Пілотування курсу «Управління архітектурою підприємства»

Грудень 2018. Доцент Ковалюк Т.В., яка читає курс “Управління архітектурою підприємства”, використовує різні методи для активізації мотивації студентів. Один з таких методів, що використовується в навчальному процесі – це- хакатон. Студенти розподіляються по командах. Викладач пропонує тему для розробки питань, пов’язаних з архітектурою підприємства. Між командами студентів відбувається змагання на отримання кращого рішення з архітектури підприємства.

На фото момент дебатів між командами. В якості журі – доценти Ковалюк Т.В.та Тєлишева Т.О