Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії
ВикладачамОголошення

Алгоритм дій з набуття прав на службові об’єкти права інтелектуальної власності (ОПІВ)

Шановні науково-педагогічні, наукові працівники та співробітники!
Інформуємо Вас, що відповідно до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ
РОБОТИ З ОБ’ЄКТАМИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В
НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ
СІКОРСЬКОГО» (https://science.kpi.ua/wp-content/uploads/2022_HOH347a.pdf) алгоритм дій з набуття прав на службові об’єкти права
інтелектуальної власності (ОПІВ) наступний:

1. НПП або НП (творець) у випадку створення ОПІВ зобов’язаний
(відповідно до п. 3.1.25 контракту) сповістити про це КПІ ім. Ігоря
Сікорського за допомогою подання у встановленому порядку повідомлення
про створення ОПІВ (на сторінці https://science.kpi.ua/invent/ розміщений
лінк на гугл-форму – https://forms.gle/YNFGkxpVCDshRA5x5);

2. Фахівці відділу науково-інноваційного супроводу освітнього процесу
(ВНІСОП) опрацьовують повідомлення, встановлюючи рейтинг відносної
корисності ОПІВ відповідно до наведеної у положенні методики оцінювання і
рейтингування ОПІВ;

3. Для ОПІВ, які визначені службовими і комерціалізація яких визнана
доцільною, працівники ВНІСОП у взаємодії з творцями здійснюють
оформлення матеріалів заявки на ОПІВ для подання до ДП «Укрпатент» та
отримання охоронних документів (патентів або свідоцтв).

4. Якщо ОПІВ, повідомлення про який надійшло до ВНІСОП, визнано не
службовим або не має перспектив його комерційного використання у
майбутньому, експертною комісією університету з комерціалізації ОПІВ,
може бути запропоновано творцю набувати права на ОПІВ особисто.
Інформуємо також про те, що:

додатковою перевагою подачі заявок на ОПІВ через університет є
можливість отримання творцями майбутньої потенційної вигоди у
розмірі 75%-80% від її загальної величини;

у рейтинг-листах викладачів та при розгляді відповідності НПП
ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності при переобранні
будуть враховуватись лише ті ОПІВ, майнові права належать КПІ ім.
Ігоря Сікорського, або ті, на які є згода університету (у вигляді рішення
експертної комісії КПІ з комерціалізації ОПІВ).

З питань щодо набуття прав на службові ОПІВ звертатись до начальника
ВНІСОП, Оксани Юрчишин

тел. (044) 204-81-18
email: o.yurchyshyn@kpi.ua