Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Баклан Ігор Всеволодович

Баклан Ігор Всеволодович
Баклан Ігор Всеволодович

Доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.
У 1980 році закінчив Київський політехнічний університет (НТУУ «КПІ») за спеціальністю «Прикладна математика».
У вересні 1987 року захистив кандидатську дисертацію на здобуття вченого звання кандидата технічних наук. У 2003 році присвоєно вчене звання доцента.

Викладає на кафедрі наступні дисципліни: 

“Методи та системи штучного інтелекту”
“Комп’ютерна лінгвістика”
“Моделювання систем”

“Математичні методи дослідження операцій”

Сторінка викладача у системі «Інтелект»