Фіногенов Олексій Дмитрович

Фіногенов Олексій Дмитрович

Доцент кафедри інформатики та програмної інженерії Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Фіногенов Олексій Дмитрович у 2003 році закінчив НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Інформаційні технології проектування». Інженер комп’ютерних систем. У травні 2010 року захистив канд. дисертацію на здобуття вченого звання кандидата технічних наук. У 2012 році присвоєно вчене звання доцента.

Викладає на кафедрі наступні дисципліни:
“Методи та системи підтримки прийняття рішень”
“Основи програмування”
“WEB-дизайн”
“Чисельні методи”

Сторінка викладача в системі “Інтелект”

Основні наукові публікації за останні 5 років

  1. Попович Е.С. Особенности определения индекса случайной согласованности в метода анализа иерархий (МАИ) / Финогенов А.Д., Литвиненко П.Л., Попович Е.С. // “Прикладна геометрія, дизайн та об’єкти інтелектуальної власності” : 3-а міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, 22-23 квітня 2014, Київ : матеріали. – К., 2014. – С. 205-210. Відкрити
  2. Фіногенов О. Оцінка ефективності вибору порядку методу в алгоритмі чисельного інтегрування на основі різниць вищих порядків / Фіногенов О.Д. // Вісник НУ «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2013. – № 751. – С. 351–355. Відкрити
  3. Zgurovsky M. WebALLTED: Interdisciplinary Modeling in Grid and Cloud / Zgurovsky Michael, Anatolii Petrenko, Volodymyr Ladogubets, Oleksii Finogenov, Bogdan Bulakh // Computer Science. – Krakow : AGH, 2013. – № 14 (2). – P. 295–306. Відкрити
  4. Булах Б.В. Модификация способа учета баланса загрузки при выполнении параллельных программ на вычислительном кластере / Булах Б.В., Чекалюк В.В., Ладогубец В.В., Финогенов А.Д. // Інформатика, управління та обчислювальна техніка : вісник НТУУ «КПІ». – 2012. – Вип. 57. – С. 56–59. Відкрити

Финогенов А.Д. Графические редакторы для схемотехнического проектирования / Ляпин П.С., Мельничук Р.Н., Финогенов А.Д. // Інформатика, управління та обчислювальна техніка : вісник НТУУ «КПІ». – 2012. – Вип. 55. – С. 187–193. Відкрити