Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії
НаукаНормативні документи

IV Міжнародна конференція «Інженерія програмного забезпечення і передові інформаційні технології (SoftTech-2023)»+ наказ

IV Міжнародна науково-практична конференції молодих вчених та студентів «Інженерія програмного забезпечення і передові інформаційні технології (SoftTech-2023)» присвяченої 125-й річниці КПІ ім. Ігоря Сікорського

May 9, 2023 – May 11 2023

Запрошуємо науково-педагогічних працівників, студентів, аспірантів, докторантів та представників IT-індустрії взяти участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Інженерія програмного забезпечення і передові інформаційні технології» (SoftTech-2023), яка відбудеться 9-11 травня 2023 року в м. Київ, Україна.

Мета конференції: залучення студентів, молодих вчених та представників IT-індустрії до обговорення актуальних проблем у галузі інженерії програмного забезпечення.

Організатор конференції: кафедра інформатики та програмної інженерії факультету інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Основні тематичні напрями конференції:

1. Сучасні мови програмування, новітні парадигми, архітектури і методи програмування.
2. Паралельні та розподілені обчислення.
3. Високопродуктивні обчислення та обробка надвеликих масивів даних.
4. Моделі баз даних і знань.
5. Методи тестування, верифікації, оцінювання якості та оптимізації програм.

Форма проведення: дистанційна з використанням сервісу Google Meet.

Контрольні дати: прийом заявок та матеріалів для участі у конференції – до 09 травня 2023 року (включно). Збірник матеріалів буде видано та розміщено до 15 червня 2023 року.

Умови участі: участь у конференції безкоштовна. Для участі необхідно надіслати тези доповіді та заявку на участь на електронну адресу: softtech@lll.kpi.ua. Прийняті тези доповідей будуть опубліковані в електронному збірнику та розміщені у доменній зоні kpi.ua. Здобувачі освіти, які навчаються на бакалаврському або магістерському рівні вищої освіти запрошуються до участі лише за наявності наукового керівника.

Вимоги до матеріалів. Тези доповіді надсилаються українською або англійською мовою (від 2 до 5 сторінок формату A4). Організаційний комітет конференції здійснює перевірку на плагіат та рецензування надісланих робіт. Матеріали, що не відповідають встановленим вимогам, не будуть опубліковані.

Інформаційний лист

Наказ про проведення Конференції