Ліщук Катерина Ігорівна

Ліщук Катерина Ігорівна
Ліщук Катерина Ігорівна

Доцент  кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

У 2001 році з відзнакою закінчила НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології». Магістр комп’ютерних наук.  У березні 2012 року захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого звання кандидата технічних наук.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

   “Людино-машинний інтерфейс”
“Дискретні структури ”
“Алгоритмізація та програмування”
“Об’єктно-орієнтоване програмування”
“Дискретна математика”
“Функціональний та опуклий аналіз”
“Теорія розпізнавання образів та класифікація в СШІ”                 

Сторінка викладача в системі “Інтелект”