Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії
ЗавантаженняМагістратураОголошення

Магістерськи дисертації випускників 2022/2023 навч. року

 

 

№ з/п

 

Прізвище, ім’я, по батькові студента

 

 

Теми магістерських дисертацій

 
1 2 3 4
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення, освітня програма: Інженерія програмного забезпечення

інформаційних систем

Група ІП-11мн
 

1.

КОШОВЕЦЬ

Євгеній Павлович

Електронний каталог метрик життєвого циклу програмного забезпечення інформаційних

систем

Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

 

1 2 3 4
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення,

освітня програма: Інженерія програмного забезпечення
інформаційних систем

Група ІП-11мн
       
1. ГЛУШКО
Богдан
Сергійович
Доменно-орієнтована мова програмування для фрактального аналізу та прогнозування часових рядів Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract                          
       
2. НЕСТЕРЕНКО
Костянтин
Павлович
Методи та програмні засоби конвертації зображень у DDS текстури Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
3. ПОХИЛЕНКО
Олександр
Андрійович
Метод та засіб супроводження еволюціонуючих гібридних інтелектуальних систем Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract