Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії
Дипломне проектування. МагістриМагістратураОголошенняОголошення студентам

Теми та наукові керівники магістерських дисертацій, захист січень 2024 р. Денна та заочна форми навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Наказ №  5179-с  від 07.11.2023 р.

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Теми магістерських дисертацій Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника

 

1 2 3 4
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення,

освітня програма: Інженерія програмного забезпечення
інформаційних систем

Група ІП-22мп
1. БІДА
Назарій
Олександрович
Програмне забезпечення для аналізу даних розподіленого відслідковування в задачах пошуку залежностей при тестуванні продуктивності доцент,
к.т.н.
Сирота О.П.
2. БОРІСОВ
Сергій
Дмитрович
Мобільний застосунок для вивчення англійської мови за допомогою нейролінгвістичного програмування з використанням фреймворку Natural Language для iOS ст.викл.,

Халус О.А.

3. ВЕНДЕЛОВСЬКИЙ
Іван
Сергійович
Фреймворк для зниження витрат на утримання Java WEB серверів ст.викл.,

Халус О.А.

4. ВОЙТКО
Анатолій
Сергійович
Модуль для автоматичного виявлення та реакції на кризові ситуації професор,
д.т.н., проф.
Стеценко І.В.
5. ВОЛОБУЄВ
Нікіта
Олександрович
Методи та програмні засоби надання програмно-визначеної віддаленої памʼяті у розподілених системах професор,
д.т.н., проф.,
Павлов О.А.
6. ГОДІК
Тимофій
Максимович
Архітектурне рішення для покращення масштабованості монолітних систем доцент,
к.т.н.
Сирота О.П.
7. ГОЛУБОВ
Іван
Олегович
Програмне забезпечення рекомендаційного рушія з підтримкою надвеликих масивів даних доцент,
к.т.н.
Олійник Ю.О.
8. ГРИЦАЄНКО
Катерина
Юріївна
Методи та програмне забезпечення класифікації та категоризації повідомлень соціальних мереж та месенджерів доцент,
к.т.н.
Олійник Ю.О.
9. ГРИЦИШИН
Дмитро
Олександрович
Метод та засіб побудови програмної системи для доменно-незалежної обробки клієнтських подій доцент,
к.т.н., доц.
Крамар Ю.М.
10. ДІОРДІЙЧУК
Олег
Олександрович
Програмне та математичне забезпечення підпису, доставки і обробки електронних документів з використанням мережі блокчейн доцент,
к.т.н.
Олійник Ю.О.
11. ДЗІВІДЗІНСЬКА
Мар`яна
Іванівна
Програмне забезпечення для реалізації каталогу довідників доцент,
к.т.н., доц.
Фіногенов О.Д.
12. ЖЕРДІЙ
Павло
Олександрович
Інструмент для реактивної роботи з мережею на платформах iOS та macOS доцент,
к.т.н., доц.
Ліхоузова Т.А.
13. ЖНАКІН
Володимир
Володимирович
Програмне забезпечення для вирішення задачі оптимізації транспортного руху професор,
д.т.н., проф.
Жаріков Е.В.
14. ІЛЬНИЦЬКИЙ
Ростислав
Олександрович
Архітектурне рішення для побудови гібридної мультитенант архітектури доцент,
к.т.н.
Ліщук К.І.
15. КЕМАРСЬКИЙ
Микита
Олександрович
Методи та програмні засоби складання розкладів занять у вищих навчальних закладах професор,
д.т.н., проф.,
Павлов О.А.
16. КЛЮБА
Максим
Андрійович
Програмні засоби для створення інтерфейсів, що забезпечують взаємодію користувача з Arduino по Bluetooth доцент,
к.т.н., доц.
Ліхоузова Т.А.
17. КОЛОДЬКО
Петро
Андрійович
Архітектура системи електронної публікації новин доцент,
к.т.н., доц.
Крамар Ю.М.
18. КУЛИК
Денис
Владиславович
Архітектурне рішення маркетплейсу 3D друку з використанням хмарних технологій доцент,
к.т.н.
Ліщук К.І.
19. КУЧМА
Артем
Борисович
Програмне забезпечення для підготовки набору даних з кількох джерел за допомогою інструкцій природною мовою професор,
д.т.н., проф.
Жаріков Е.В.
20. ЛАСКА
Ілля
Олегович
Електронний каталог метрик життєвого циклу програмного забезпечення професор,
д.т.н., проф.
Сидоров М.О.
21. ОБ`ЄДКОВА
Діана
Дмитрівна
Алгоритм та програмне забезпечення для автоматизованого визначення розташування та маршрутування до місць надання допомоги доцент,
к.т.н., доц.
Ліхоузова Т.А.
22. ОВСЯНКО
Андрій
Олегович
Методи та програмне забезпечення прогнозування фінансових ринків на основі алгоритмів машинного навчання доцент,
к.т.н., доц.
Фіногенов О.Д.
23. ОНОФРІЙЧУК
Анна
Вікторівна
Алгоритмічне та програмне забезпечення для автоматизованого аналізу частоти серцевих скорочень на основі обробки відеозапису обличчя доцент,
к.т.н.
Ліщук К.І.
24. ПОСПЄЛОВА
Кароліна
Ігорівна
Програмне забезпечення для систем контролю доступу ст.викл.,

Халус О.А.

25. РЄЗНІКОВ
Максим
Євгенович
Конструктор інтерфейсу користувача на основі природної мови професор,
д.т.н., проф.
Жаріков Е.В.
26. РОЗГОН
Олександр
Олександрович
Програмне забезпечення для врегулювання логістичних послуг доцент,
к.т.н., доц.
Іванова Л.М.
27. РОМАНІШИНА
Ольга
Володимирівна
Кросплатформерне програмне забезпечення для рекомендацій з раціону харчування доцент,
к.т.н., доц.
Іванова Л.М.
28. РУМЯНЦЕВ
Олексій
Васильович
Математичне та програмне забезпечення для аналізу супутникових знімків для визначення руйнувань доцент,
к.т.н.
Олійник Ю.О.
29. САВАСТРУ
Станіслав
Вікторович
Методи та програмні засоби обробки даних відеокамер спостереження транспортного руху в реальному часі професор,
д.т.н., проф.
Стеценко І.В.
30. СИНЄПОЛЬСЬКИЙ
Серафим
Віталійович
Модуль для автоматизованого тестування доступності веб-застосунків з використанням фреймворку для наскрізного тестування доцент,
к.т.н., доц.
Зенів І.О.
31. СОБОЛЕВСЬКИЙ
Владислав
Олександрович
Програмне забезпечення для налаштування та виконання голосових команд в операційній системі Windows доцент,
к.т.н., доц.
Баклан І.В.
32. ТРОЦЮК
Павло
Сергійович
Програмне забезпечення для статистичного дослідження ефективності методу побудови багатовимірної лінійної регресії ст.викл.,

Головченко М.М.

33. ЧЕРНЕЦЬКИЙ
Ярослав
Сергійович
Метод та програмне забезпечення системи прогнозування вартості криптовалют доцент,
к.т.н., доц.
Ліхоузова Т.А.

Заочна форма навчання

Наказ № 5135-с  від 03.11.2023 р.

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Теми магістерських дисертацій Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника
1 2 3 4
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення,

освітня програма: Інженерія програмного забезпечення
інформаційних систем

Група ІП-з21мп
1. ПАРХОМЕНКО Валентин Романович Мультиагентна система безперебійного моніторингу комп’ютерних мереж доцент,

к.т.н., доц.

Баклан І.В.

2. ПЕРМЯКОВ Євгеній Костянтинович Методи та програмне забезпечення для автоматичної модерації коментарів на платформах проведення онлайн-трансляцій доцент,

к.т.н., доц.

Фіногенов О.Д.