Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії
Практика

Підсумки переддипломної практики магістрів 2018 р.

Переддипломна практика магістрів за освітньо-професійною програмою підготовки:
Термін практики:  з 01.09.2018р. по 28.10.2018р. 
Місце проведення практики: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України (Філія кафедри автоматизованих систем обробки інформації і управління)
Наказ про проведення переддипломної практики студентів 2 курсу ОС “Магістр” №2221-с від 12.07.2018 р.
Згідно наказу №3984-с від 22.10.2018 «Про  проведення переддиломної практики студентів 2 курсу ОС «Магістр» один студент групи ІС-73мп направлений на переддипломну практику з 22.10.2018 по 16.12.2018 р.
3 магістранти   гр. ІП72мп  не з’явились на захист звітів з практик.
Результати проходження переддипломної практики магістрантів розглянуто на засіданні кафедри АСОІУ №3 від 31.10.2018р