Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Стеценко Інна Вячеславівна

Стеценко Інна Вячеславівна
Стеценко Інна Вячеславівна

Професор кафедри інформатики та програмної інженерії Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”. Працює у Київському політехнічному інституті з 2016 року.

У 1988 році закінчила механіко-математичний факультет Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова, у 1991 році  – аспірантуру відділення механіки цього університету.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію, у 2004 році отримала вчене звання доцента кафедри комп’ютерних технологій.

У 2013 році захистила докторську дисертацію зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології. Тема дисертації «Петрі-об’єктне моделювання систем». У 2020 році отримала вчене звання професора кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління.

Наукові інтереси: паралельні обчислення, стохастичні мережі Петрі, методи візуального програмування, моніторинг захищеності програмних систем, програмно-апаратні комплекси управління транспортним рухом.

Приймала участь у міжнародному науковому проекті SPS G5286 «Cyber Rapid Analysis for Defense Awareness of Real-Time Situation –  CyDARARS», NATO Science for Peace and Security Programme (2017-2021 роки)

Автор 130 наукових праць, серед яких 2 монографії, 1 навчальний посібник, 2 патенти. Найбільш важливі роботи за останні 5 років:

 1. Zarichkovyi, A., Stetsenko, I.V. (2023). Boundary Refinement via Zoom-In Algorithm for Keyshot Video Summarization of Long Sequences. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies 180, 344–359. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-36115-9_32
 2. Zarichkovyi, A., Stetsenko, I.V. (2023). Hard Samples Make Difference: An Improved Training Procedure for Video Action Recognition Tasks. Lecture Notes in Networks and Systems 544, 508-519. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-16075-2_36
 3. Stetsenko I.V., Pavlov A.A., Dyfuchyna (2021). Parallel algorithm development and testing using Petri-object simulation. International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems 36, 549-564. Taylor & Francis. https://doi.org/10.1080/17445760.2021.1955113
 4. Shmeleva T.R., Stetsenko I.V. (2021). Modeling Unconditional Forwarding Decision Within Switching Lattice. Lecture Notes in Networks and Systems 212, 171- 186. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-76343-5_10
 5. Stetsenko I.V., Dyfuchyn A. (2021). Petri-object Simulation Two Level Visual Programming Language. Advances in Intelligent Systems and Computing, 1265, 266-276. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58124-4_26
 6. Stetsenko I.V., Savchuk V. (2021) Information System Penetration Testing Using Web Attack Automated Simulation. Advances in Intelligent Systems and Computing 1247, 396-406. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-55506-1_36
 7. Stetsenko I.V., Lytvynov V. (2020) Computer Virus Propagation Petri-Object Simulation. Advances in Intelligent Systems and Computing 1019, 103-112. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-25741-5_11
 8. Stetsenko I.V., Stelmakh O. (2020) Traffic Lane Congestion Ratio Evaluation by Video Data. In: Palagin A., Anisimov A., Morozov A., Shkarlet S. (eds) Mathematical Modeling and Simulation of Systems. MODS 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 1019, 172-181. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-25741-5_18
 9. Stetsenko I.V., Dyfuchyna O. (2020) Thread Pool Parameters Tuning Using Simulation. Advances in Intelligent Systems and Computing 938, 78-89. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16621-2_8
 10. Stetsenko I.V., Dyfuchyna O. (2019) Simulation of Multithreaded Algorithms Using Petri-Object Models. Advances in Intelligent Systems and Computing 754, 391-401. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91008-6_39
 11. Attacks defense of computer nets by tools using extended information about environment: monograph / V. Lytvynov, N. Stoianov, I. Stetsenko, I. Skiter, O. Trunova, A. Hrebennyk, V. Nekhai, I. Burmaka– Chernihiv : Chernihiv Politechnic National University, 2021. – 212 с. ISBN 978-617-7932-26-9
 12. Hazin, І. Stetsenko (2023) Lightweight agent-based game AI architecture. Interdepartmental scientific technical journal «Adaptive systems of automatic control» 1(42), 59-66.
 13. Нестеренко К.П., Стеценко І.В. (2023) Метод автоматизації розробки багатопоточної програми мовою C++ на прикладі конвертації зображень у DDS текстури. Міжвідомчий науково-технічний збірник «Адаптивні системи автоматичного управління» 1(42) , 160 –170.
 14. Бернатович А.О., Стеценко І.В. (2023) Методи та програмні засоби фізичної симуляції. Міжвідомчий науково-технічний збірник «Адаптивні системи автоматичного управління» 1(42) , 130-140.
 15. Журба М.А., Стеценко І.В. (2023) Автоматизація процесу створення нових цілей у  Xcode проєкті. Проблеми програмування 1, 11–18.  https://doi.org/10.15407/pp2023.01.011
 16. Дифучин А.Ю., Стеценко І.В., Жаріков Е.В. (2021) Граматика мови візуального програмування Петрі-об’єктних моделей. Проблеми програмування 4, 82-94. https://doi.org/10.15407pp04.082
 17. Stetsenko I.V., Stelmakh O.P., Velyhotskyi D.V. (2020) Information technology of video data processing for traffic intensity monitoring. Control systems and computers 3 (287), 49-59.
 18. Стеценко І.В., Стельмах О.П. (2020) Технологія визначення інтенсивності дорожнього руху за даними відеоряду. Технічні науки і технології 2, 116-125.
 19. Стеценко І.В., Савчук В.В. (2020) Метод автоматизації тестування на проникнення веб-атак. Технічні науки і технології 1 (19), 98-103.
 20. Бовда Е.М., Стеценко І.В., Бовда В.Е. (2019) Петрі-об’єктне моделювання транспортних перевезень матеріальних засобів у військових підрозділах. Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації 3, 6-15.
 21. Стеценко І.В., Талько Ю.С. (2019) Методи стиснення моделей в глибинному навчанні на основі методу студента-вчителя. Системи керування та комп’ютери 2, 25-31.
 22. Стеценко І.В., Ящук С.М. (2019) Імітаційне моделювання дорожнього руху з використанням Unity3D. Математичні машини і системи 1, 124–130.

Офіційний опонент 7 кандидатських зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології, 1 докторської дисертації зі спеціальності 05.12.02 -телекомунікаційні системи та мережі.

Член спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д26.171.01 Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України. Профіль ради 05.13.06 «Інформаційні технології». 

Член разових спеціалізованих вчених рад з захисту доктора філософії: ДФ 26.001.383 Київського національного університету імені Тараса Шевченка (опонент), ДФ 26.002.5 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент), ДФ 26.002.041 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент).

До 2022 року була у складі спеціалізованої вченої ради Д 26.001.51 Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, спеціалізованої вченої ради К 79.051.03 Національного університету «Чернігівська політехніка».”

Викладає на кафедрі дисципліни: 

“Технології паралельних та розподілених обчислень», «Моделювання систем»

Сторінка викладача в системі “Інтелект”

Сертифікат про проходження антикорупційного навчання