Стеценко Інна Вячеславівна

Стеценко Інна Вячеславівна
Стеценко Інна Вячеславівна

Професор кафедри інформатики та програмної інженерії Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”. Працює у Київському політехнічному інституті з 2016 року.

У 1988 році закінчила механіко-математичний факультет Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова, у 1991 році  – аспірантуру відділення механіки цього університету.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію, у 2004 році отримала вчене звання доцента кафедри комп’ютерних технологій.

У 2013 році захистила докторську дисертацію зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології. Тема дисертації «Петрі-об’єктне моделювання систем». У 2020 році отримала вчене звання професора кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління.

Наукові інтереси: паралельні обчислення, стохастичні мережі Петрі, методи візуального програмування, моніторинг захищеності програмних систем, програмно-апаратні комплекси управління транспортним рухом.

Приймала участь у міжнародному науковому проекті SPS G5286 «Cyber Rapid Analysis for Defense Awareness of Real-Time Situation –  CyDARARS», NATO Science for Peace and Security Programme (2017-2021 роки)

Автор 130 наукових праць, серед яких 2 монографії, 1 навчальний посібник, 2 патенти. Найбільш важливі роботи за останні 5 років:

 1. Zarichkovyi, A., Stetsenko, I.V. (2023). Boundary Refinement via Zoom-In Algorithm for Keyshot Video Summarization of Long Sequences. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies 180, 344–359. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-36115-9_32
 2. Zarichkovyi, A., Stetsenko, I.V. (2023). Hard Samples Make Difference: An Improved Training Procedure for Video Action Recognition Tasks. Lecture Notes in Networks and Systems 544, 508-519. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-16075-2_36
 3. Stetsenko I.V., Pavlov A.A., Dyfuchyna (2021). Parallel algorithm development and testing using Petri-object simulation. International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems 36, 549-564. Taylor & Francis. https://doi.org/10.1080/17445760.2021.1955113
 4. Shmeleva T.R., Stetsenko I.V. (2021). Modeling Unconditional Forwarding Decision Within Switching Lattice. Lecture Notes in Networks and Systems 212, 171- 186. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-76343-5_10
 5. Stetsenko I.V., Dyfuchyn A. (2021). Petri-object Simulation Two Level Visual Programming Language. Advances in Intelligent Systems and Computing, 1265, 266-276. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58124-4_26
 6. Stetsenko I.V., Savchuk V. (2021) Information System Penetration Testing Using Web Attack Automated Simulation. Advances in Intelligent Systems and Computing 1247, 396-406. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-55506-1_36
 7. Stetsenko I.V., Lytvynov V. (2020) Computer Virus Propagation Petri-Object Simulation. Advances in Intelligent Systems and Computing 1019, 103-112. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-25741-5_11
 8. Stetsenko I.V., Stelmakh O. (2020) Traffic Lane Congestion Ratio Evaluation by Video Data. In: Palagin A., Anisimov A., Morozov A., Shkarlet S. (eds) Mathematical Modeling and Simulation of Systems. MODS 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 1019, 172-181. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-25741-5_18
 9. Stetsenko I.V., Dyfuchyna O. (2020) Thread Pool Parameters Tuning Using Simulation. Advances in Intelligent Systems and Computing 938, 78-89. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16621-2_8
 10. Stetsenko I.V., Dyfuchyna O. (2019) Simulation of Multithreaded Algorithms Using Petri-Object Models. Advances in Intelligent Systems and Computing 754, 391-401. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91008-6_39
 11. Attacks defense of computer nets by tools using extended information about environment: monograph / V. Lytvynov, N. Stoianov, I. Stetsenko, I. Skiter, O. Trunova, A. Hrebennyk, V. Nekhai, I. Burmaka– Chernihiv : Chernihiv Politechnic National University, 2021. – 212 с. ISBN 978-617-7932-26-9
 12. Hazin, І. Stetsenko (2023) Lightweight agent-based game AI architecture. Interdepartmental scientific technical journal «Adaptive systems of automatic control» 1(42), 59-66.
 13. Нестеренко К.П., Стеценко І.В. (2023) Метод автоматизації розробки багатопоточної програми мовою C++ на прикладі конвертації зображень у DDS текстури. Міжвідомчий науково-технічний збірник «Адаптивні системи автоматичного управління» 1(42) , 160 –170.
 14. Бернатович А.О., Стеценко І.В. (2023) Методи та програмні засоби фізичної симуляції. Міжвідомчий науково-технічний збірник «Адаптивні системи автоматичного управління» 1(42) , 130-140.
 15. Журба М.А., Стеценко І.В. (2023) Автоматизація процесу створення нових цілей у  Xcode проєкті. Проблеми програмування 1, 11–18.  https://doi.org/10.15407/pp2023.01.011
 16. Дифучин А.Ю., Стеценко І.В., Жаріков Е.В. (2021) Граматика мови візуального програмування Петрі-об’єктних моделей. Проблеми програмування 4, 82-94. https://doi.org/10.15407pp04.082
 17. Stetsenko I.V., Stelmakh O.P., Velyhotskyi D.V. (2020) Information technology of video data processing for traffic intensity monitoring. Control systems and computers 3 (287), 49-59.
 18. Стеценко І.В., Стельмах О.П. (2020) Технологія визначення інтенсивності дорожнього руху за даними відеоряду. Технічні науки і технології 2, 116-125.
 19. Стеценко І.В., Савчук В.В. (2020) Метод автоматизації тестування на проникнення веб-атак. Технічні науки і технології 1 (19), 98-103.
 20. Бовда Е.М., Стеценко І.В., Бовда В.Е. (2019) Петрі-об’єктне моделювання транспортних перевезень матеріальних засобів у військових підрозділах. Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації 3, 6-15.
 21. Стеценко І.В., Талько Ю.С. (2019) Методи стиснення моделей в глибинному навчанні на основі методу студента-вчителя. Системи керування та комп’ютери 2, 25-31.
 22. Стеценко І.В., Ящук С.М. (2019) Імітаційне моделювання дорожнього руху з використанням Unity3D. Математичні машини і системи 1, 124–130.

Офіційний опонент 7 кандидатських зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології, 1 докторської дисертації зі спеціальності 05.12.02 -телекомунікаційні системи та мережі.

Член спеціалізованих вчених рад (2017-2021 рр.) Д 26.001.51 Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, К 79.051.03 Національного університету «Чернігівська політехніка», спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології

Член разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.002.041 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 17.05.2021, спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Викладає на кафедрі дисципліни: 

“Технології паралельних та розподілених обчислень», «Моделювання систем»

Сторінка викладача в системі “Інтелект”