Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Сидоров Микола Олександрович

Сидоров Микола Олександрович
Сидоров Микола Олександрович

Сидоров Микола Олександрович , д.т.н., професор.

Професор кафедри інформатики та програмної інженерії Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”,

Народився в 1949 р.

Сидоров Микола Олександрович після закінчення у 1972 р. Радіотехнічного інституту (м.Таганрог) за спеціальністю електронні обчислювальні машини, з 1972 по 1973 роки за розподілом працював у Радіотехнічному інституті на посаді інженера. З 1973 по 1996 роки працював в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України на посадах інженера, старшого інженера, старшого наукового співробітника, з 1996 по 2018р. працював в Національному авіаційному університеті.

У 1984 р. отримав вчене звання кандидата технічних наук за спеціальністю – «Математичне і програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»,

з 1995 р. – доктор технічних наук  за тією ж спеціальністю,

з 2001 р. – професор по кафедрі Інженерії програмного забезпечення. Наукова спеціальність – математичне і програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (01.05.03).

З 1996 р. по 2018 р. працює у Національному авіаційному університеті на посадах доцента, професора, завідувача кафедри, декана, директора інституту.

З 2019 р. професор кафедри інформатики та програмної інженерії Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Галузь наукових інтересів –інженерія програмного забезпечення.

Ініціатор і науковий керівник перших в Україні робіт з інженерії програмного забезпечення (1984р.), а саме з повторного використання програмного забезпечення і, зокрема робіт, що пов‘язані з утилізацією програмного забезпечення (Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України).

Працюючи на посадах завідувача кафедри, декана, директора Інституту новітніх технологій багато уваги приділяв якості підготовки фахівців, організації і інформатизації навчального процесу, наукової і педагогічної діяльності, шляхом розвитку першої в Україні кафедри інженерії програмного забезпечення (2000р.). За його ініціативою і при безпосередньої участі в Україні було відкрито напрям підготовки бакалаврів «Програмна інженерія» (6.050103), у співавторстві підготовлено і затверджено відповідний галузевий стандарт. Сидоров М.О. був заступником голови Підкомісії МОНУ за цим напрямком. Сидоров М.О. вперше в Україні (2006 р.) на факультеті комп’ютерних наук Національного авіаційного університету ініціював та реалізував проект «Мобільний студент» (перехід на без паперове забезпечення навчального процесу – e-кафедра, контроль виконання документів, корпоративна пошта – Livenau, шляхом застосування MSSharepoint, виключне застосування в навчальному процесі ноутбуків, Internet та бездротового зв’язку Wi-Fi, і відмова від комп’ютерних класів, далі перехід на застосування в навчальному процесі хмарних технологій, шляхом використання Office 365 (2011 р.).). Ця ініціатива під таким гаслом розповсюджувалася МОНУ на інші університети України.

Головний редактор першого в Україні фахового наукового журналу «Інженерія програмного забезпечення» (Національний авіаційний університет), член редколегії  фахових наукових журналів «Вісник НАУ» (Національний авіаційний університет) та «Проблеми програмування» (Національна академія наук України).

Сидоров М.О. приймає участь в міжнародній діяльності як голова технічного комітету з інженерії програмного забезпечення Української федерації інформатики, а також член відповідного технічного комітету в міжнародній організації IFIP.

Сидоров М.О. приймає участь в суспільній діяльності. Є членом робочої групи з гармонізації системи підготовки ІТ – фахівців з вищою освітою із сучасними вимогами ІТ – індустрії (Міністерство освіти і науки України), клубу вчених ім. Н.М. Амосова (Національна академія наук України).

Викладає на кафедрі дисципліни: 

Компоненти програмної інженерії ;

Економіка ІТ-індустрії ;

Наукова робота за темоюмагістерської дисертації

Під керівництвом Сидорова Миколи Олександровичазахищено 1 докторська та 8 кандидатських дисертацій.

Автор більше 150 наукових праць, у тому числі 6 монографій, основні із них:.

  1. Створення і супроводження програмного забезпечення великих розподілених комп’ютеризованих систем управління, (2015)
  2. Онтологія безпеки авіації( 2011у співаторстві)
  3. Безпека авіації (у співаторстві,2007)

Основні наукові публікації за останні 5 років 

  1. N.Sydorov, N. Sydorova, E. Sydorov, Cholyshkina, I. Batsurovska, Development of the approach to using a style in software engineering//Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/2 100, 2019, P41-51
  2. Н.А. Сидоров Основы программирования в контексте инженерии программного обеспечения// Проблеми програмування. 2019. № 3, C45-57
  3. Сидоров Н.А., 50 лет инженерии программного обеспечения. – Проблеми програмування, № 4, 2018, С30-44.
  4. Sydorov N., Mendzebrovsky I., Sydorova N.Ontologies in software engineering Наукові записки НаУКМА, т. 198, Комп’ютерні науки, Київ, 2017, С. 68-71
  5. Sidorov N, Sidorova N., Pirog A. Ontology-driven tool for utilizing programming styles, Науковий журнал «Вісник НАУ». № 2, 2017, С 84-93
  6. N.A. Sydorov, N.N. Sydorova, I.B. Mendzebrovsky Software engineering ontologies categorization, Науковий журнал Проблеми програмування, № 1, 2018, С 55-64
  7. Методи і засоби створення і супроводження програмного забезпечення великих розподілених комп’ютеризованих інформаційних систем Інженерія програмного забезпечення. – 2014. – № 4(20).– С.30-37.