Триває прийом рукописів статей до Віснику Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Триває прийом рукописів статей до розгляду редакційною колегією Збірника наукових праць Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Серія: “Системний аналіз, управління та iнформацiйнi технології” щодо можливості опублікування у № 2 (6) 2021 року (випуск планується у грудні).
Термін прийому рукописів статей: до 15 (включно) листопада 2021 року (може бути продовжено у випадку незначних затримок).
Спеціальності: системний аналіз (124), комп’ютерні науки (122), інформаційні системи та технології (126), інженерія програмного забезпечення (121), автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (151), прикладна математика (113).
Збірник входить до категорії «Б» наукових фахових видань України (наказ №1643 від 28.12.2019).
Індексація: Index Copernicus (ICV 2019: 82.53), Crossref (DOI: 10.20998/2079-0023, ідентифікатор присвоюється кожній статті), Google Scholar та інші системи.
Мови видання: українська, англійська, російська.
Усі статті проходять процедуру рецензування. Вісник фінансується за власні кошти авторів. Публікаційні видатки сплачуються після прийняття статті до публікації (приблизна вартість складає 55 грн за сторінку, вартість уточнюється при здачі збірника в типографію). Обсяг статті – не менше 4 сторінок.
Вісник виходить два рази на рік (червень та грудень, терміни прийому рукописів статей: до 15 травня та 15 листопада кожного року; рукописи, подані з запізненням, можуть бути розглянуті окремо).

З вимогами до подання та керівництвом для авторів можна ознайомитися на сайті видання: http://samit.khpi.edu.ua/

Електронна адреса для надсилання статей: Andrii.Kopp@khpi.edu.ua
Контактний телефон: +38 093 796 0954
Будемо раді бачити Вас серед авторів!