Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії
Новини абітурієнтам

Вступ за ваучерами 2023

Що таке ваучер та хто має право вступати за ним?

Ваучер на навчання видається міжрегіональними, регіональними центрами зайнятості, їхні філіями, а також Київським міським, міськими, районними, міськрайонними центрами зайнятості відповідно Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №207 від 20.03.2013 року (зі змінами).

Перелік спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського, для навчання за якими може бути виданий ваучер (відповідно до наказу Міністерства економіки України №2040 від 12.05.2023 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 травня 2023 р. за N 793/39849):

* – для навчання за ваучером осіб, визначених пунктом 3 частини першої статті 30 Закону України «Про зайнятість населення».

Для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2023 році за кошти фізичних та / або юридичних осіб необхідно пройти конкурсний відбір відповідно до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2023 році та Положення про прийом на навчання до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» для здобуття ступеня магістра.

Ваучер подається до бухгалтерії факультету / навчально-наукового інституту при укладенні договору про навчання після проходження конкурсного відбору.

Джерело