Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Бакалаври

1 курс

1 семестр

Фізичне виховання Частина 1

Історія науки і техніки Частина 1

Українська мова за професійним спрямуванням  Частина 1

Екологічна безпека та цивільний захист

Основи здорового способу життя Частина 1

Практичний курс іноземної (англійської, німецької, французської) мови. Частина 1 (1)

Комп`ютерна дискретна математика

Математичний аналіз. Частина 1. Диференціальне числення

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

Алгоритми та структури даних 1. Основи алгоритмізації

Основи програмування. Частина 1. Базові конструкції

2 семестр

Фізичне виховання Частина 2

Основи здорового способу життя Частина 2 

Українська мова за професійним спрямуванням Частина 2

Практичний курс іноземної (англійської, німецької, французської) мови. Частина 1 (2)

Математичний аналіз. Частина 2. Інтегральне числення

Алгоритми та структури даних – 2. Структура даних

Теорія алгоритмів

Основи програмування. Частина 2. Модульне програмування

Онови програмування. Курсова робота

Основи комп`ютерних систем і мереж

Інфраструктура інформаційних систем

Компоненти програмної інженерії. Частина 1. Вступ до програмної інженерії

2 курс

3 семестр

Філософські основи наукового пізнання (Частина 1)

Практичний курс іноземної (англійської, німецької, французської) мови. Частина 2 (1)

Екологічна безпека та цивільний захист (для студентів 2020 р. вступу)

Теорія ймовірності

Ігрова фізика

Проектування алгоритмів

Бази даних

Бази даних. Курсова робота

Програмування веб-застосувань

Компоненти програмної інженерії. Частина 2. Моделювання та аналіз вимог до програмного забезпечення

4 семестр

Філософські основи наукового пізнання (Частина 2)

Практичний курс іноземної (англійської, німецької, французської) мови. Частина 2 (2)

Аналіз даних в інформаційних системах

Курсова робота з аналізу даних в інформаційних системах

ЙМОВІРНІСНІ МОДЕЛІ ТА СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧІХ СИСТЕМАХ

Системне програмне забезпечення

Групова динаміка та комунікації

Основи розробки програмного забезпечення на платформі java

Основи розробки програмного забезпечення на платформі .NET (вибіркова дисципліна)

Компоненти програмної інженерії.Архітектура програмного забезпечення

3 курс

5 семестр

Права і свободи людини

Англійська мова професійного спрямування Частина 1

Практичний курс іноземної (англійської, німецької, французської) мови професійного спрямування. Частина 1 (1)

Компоненти програмної інженерії. Частина 4. Якість та тестування програмного забезпечення

Компоненти програмної інженерії. Курсова робота

Методи оптимізації та прийняття рішень

Програмування інтелектуальних інформаційних систем

Функціональне програмування Частина 1

6 семестр

Англійська мова професійного спрямування Частина 2

Практичний курс іноземної (англійської, німецької, французської) мови професійного спрямування. Частина 1 (2)

Компютерна графіка та мультимедіа

Комп’ютерна графіка та обробка зображень

Технології паралельних обчислень

ТЕХНОЛОГІЇ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ. КУРСОВА РОБОТА

Розробка мікросервісів

Сучасні операційні системи

Технологіїї паралельних обчислень (екзамен)

Функціональне програмування Частина 2

Безпека програмного забезпечення

Інфраструктура інформаційних систем\

Методи та системи штучного інтелекту

4 курс

7 семестр

Економіка інформаційних технологій

Економіка ІТ-індустрії та підприємництво

Практичний курс іноземної (англійської, німецької, французської) мови професійного спрямування. Частина 2 (1)

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ. КУРСОВА РОБОТА

Моделювання систем (екзамен)

Мережеве управління та протоколи

Розробка ігрових застосувань

Реактивне програмування (денна форма навчання)

Реактивне програмування (заочна форма навчання)

8 семестр

Практичний курс іноземної (англійської, німецької, французської) мови професійного спрямування. Частина 2 (2)

Мікропроцесорні технології інтернету речей

КОМП’ЮТЕРНА ЛІНГВІСТИКА

Переддипломна практика

Дипломне проектування

Дипломний проєкт: організація виконання та захисту, вимоги до структури, змісту та оформлення

Силабуси минулих років. Бакалаври