Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії
MastisНовини

Новини проекту МАСТІС за період з квітня по вересень 2018 р.

ЯРМАРКА ВАКАНСІЙ В КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО ТА ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРОЕКТ MASTIS

19 квітня 2018 року більш ніж сорок компаній з різних сфер діяльності: ІТ, фінанси, телебачення, телекомунікації, інжиніринг та дизайн тощо (IT-Enterprise, EPAM, IT Article, Dentsu Aegis Network Ukraine, Infopulse Ukraine, Melexis та інші) запропонували ознайомитися з програмами відкритої зайнятості, інформацією про вакансії, проявили зацікавленість у пошуку перспективних студентів та молодих фахівців. Команда MASTIS з факультету інформатики та комп’ютерної техніки представила інформацію про проект MASTIS: цілі, завдання склад консорціуму, очікувані результати. На знімку показаний плакат проекту MASTIS біля експозиції компанії IT-Enterprise.

 

ПІЛОТНИЙ КУРС “РОЗРОБКА І РОЗГОРТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ” НА ФАКУЛЬТЕТІ ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

25квітня 2018 року.Семінар на тему«IS Supportand Maintenance» в рамках курсу «Управління розвитком Інформаційних систем» проведений в лабораторії інформаційних систем, яка створена на кафедрі автоматизованих систем обробки інформації та управління КПІ ім.. Ігоря Сікорського завдяки проекту МАСТИС. Студент Горобюк В. зробив доповідь на тему семінару. Студенти групи ІС72МП обговорили такі питання: важливість своєчасного технічного обслуговування; підтримка та консультації на місці; резервне копіювання та відновлення ІС; моніторинг стану ІС, ведення журналу та сповіщення, зокрема моніторинг ресурсів ІС, механізм реєстрації та моніторингу ІС, попередження, стратегія ескалації.

На знімку доповідач студент Горобюк В. та студенти-магістри з груп IS71MN та IS72MP

 

ПІЛОТНИЙ КУРС “РОЗРОБКА І РОЗГОРТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ” НА ФАКУЛЬТЕТІ ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

22 травня 2018 року. Студенти груп ІС72МП та ІС71МН магістерського рівня взяли участь у діловій грі «Формування компетентностей магістрів з інформаційних систем відповідно до вимог ІТ ринку». Студенти підготували пропозиції щодо вирішення проблемних ситуацій, зокрема «Комплексна програма автоматизації сервісних процесів в компанії», «Організація підтримки користувачів ІС», «Впровадження ІС»та інш.

На знімку зображені студенти-магістри спеціалізації «Інформаційні управляючі системи та технології», що демонструють результати дослідження бізнес-ситуацій, бачення суті проблем і можливі рішення.

 

ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ З ТЕМАТИКИ, ЩО КОРЕЛЮЄТЬСЯ З ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ МАСТІС.

21 червень 2018 року. Екзаменаційна комісія у складі професора Павлова О.А., доцентівКовалюк Т.В., Тєлишевої Т.О., Сєліна Ю.М., Жураковською О.С. провела відкрите засідання із захисту атестаційних робіт студентів спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Серед поданих на захист атестаційних робіт були дипломні проекти, що базувались на матеріалах проекту МАСТІС та розвивали дослідження в галузі формування компетентностей ІТ- випускників.

На знімку зображені члени екзаменаційної комісії та студент Устименко О., який представив атестаційну роботу на тему «Когнітивне моделювання освітнього процесу з ІТ спеціальностей вищої школи».  В атестаційній роботі використані матеріали Європейської рамки ІКТ компетенцій, результати опитування стейкхолдерів України щодо вимог до випускників в галузі інформаційних систем, рекомендації до навчальної програми «Global Competency Modelfor Graduate Degree Programsin Information Systems»

 

ПІЛОТНИЙ КУРС “РОЗРОБКА І РОЗГОРТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ” НА ФАКУЛЬТЕТІ ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО.

22 червня 2018 року. Студенти груп ІС71МН та ІС72МП магістерського рівня здавали іспит з курсу «Управління розвитком інформаційних систем» за навчальним планом спеціалізації «Інформаційні управляючі системи та технології» на кафедрі автоматизованих систем обробки інформації та управління КПІ ім. Ігоря Сікорськогою. Зміст курсу «Управління розвитком інформаційних систем» відповідає дисципліні «Розвиток та розгортання ІС» за проектом МАСТИС. Екзаменаційні завдання передбачають застосування методу кейсів. Команди студентів аналізували та пропонували рішення таких проблем: проектування інтегрованої автоматизованої інформаційної системи управління ВНЗ;Інформаційна система підтримки взаємодії держави, бізнесу та університету в рамках моделі «потрійної спіралі»;Інформаційна система адаптації навчального процесу ІТ спеціальностей ВНЗ до вимог ІТ індустрії;Управління конфігураціями, змінами та релізами; Організація підтримки користувачів інформаційних систем.

На знімку зображені студенти-магістри Капорін Р., Касянчик Д., Коробова Е., Ханько Г., команди, які обґрунтовують пропозиції щодо управління конфігураціями, змінами та релізами в системі управління банку.

 

ПІЛОТНИЙ КУРС “РОЗРОБКА І РОЗГОРТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ” НА ФАКУЛЬТЕТІ ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

22 червня 2018 року. Студенти груп ІС71МН та ІС72МП магістерського рівня здавали іспит з курсу «Управління розвитком інформаційних систем» за навчальним планом спеціалізації «Інформаційні управляючі системи та технології» на кафедрі автоматизованих систем обробки інформації та управління КПІ ім. Ігоря Сікорськогою. Цей курс відповідає навчальному курсу “Розвиток та розгортання IS” за проектом Mastis. Метод кейсів був застосований під час іспиту з курсу. Студенти були поділені на команди і мали запропонувати рішення проблем з розробки та впровадження інформаційних систем. Тема одного із  екзаменаційних  завданьмала назву «Оптимізація та автоматизація процесів управління ІТ-послугами». Реалізація рішень, що пропонували студенти, малазабезпечити покращений доступ до клієнтів, можливість швидшого надання послуг за допомогою автоматизованих процесів, а також кращого управління та активності завдяки можливості встановлювати та точно виміряти KPIs для підтримки цілей удосконалення бізнесу.

На знімку зображені студенти-магістриЛітвак Р., Пастрело Н., Павленкова Є, Бєляєва А., які дискутують з доцентом Ковалюк Т.В. щодо питань оптимізації та автоматизації процесів управління ІТ-послугами

 

ПІЛОТНИЙ КУРС “УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРОЮ ПІДПРИЄМСТВА” НА ФАКУЛЬТЕТІ ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

4 вересня 2018 року. Студенти групи ІС81МП магістерського рівня почали вивчення курсу  «Управління архітектурою підприємства» за навчальним планом спеціалізації «Інформаційні управляючі системи та технології» на кафедрі автоматизованих систем обробки інформації та управління КПІ ім. Ігоря Сікорського. Цей курс включений в навчальний план магістрів з інформаційних систем та технологій відповідно до проекту МАСТІС. Доцент Ковалюк Т.В. розповіла студентам про цілі, задачі, та результати виконання проекту МАСТІС. Викладач  ознайомила студентів  з методами навчання, зокрема з методом кейсів, діловими іграми, змішаною та перевернутою системами навчання, що застосовуватимуться в процесі вивчення курсу «Управління архітектурою підприємства».

На фото зображені студенти групи  ІС81МПна лекції з курсу «Управління архітектурою підприємства».

 

ПІЛОТНИЙ КУРС “УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРОЮ ПІДПРИЄМСТВА” НА ФАКУЛЬТЕТІ ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

17вересня 2018 року. Студенти групи ІС81МП магістерського рівня працюють над темою «Методології та мови опису архітектури підприємства». Згідно з методологією перевернутого навчання студенти на занятті виконують вправи та вирішують кейси, проводять дискусії та презентують проекти.

На фото зображені студенти групи  ІС81МП на лекції з курсу «Управління архітектурою підприємства».

 

МЕТОДИЧНА НАРАДА КОМАНДИ ПРОЕКТУ МАСТІС КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

11вересня 2018 року. Команда проекту МАСТІС КПІ ім. Ігоря Сікорського обговорили програму та навчальні матеріали курсу «Розвиток та розгортання інформаційних систем», методичний пакет з  якого доручено розробити КПІ ім. Ігоря Сікорського. В нараді взяли участь фахівці з компанії EPAM Systems. Експерт оцінив якість та сучасність програми курсу. Було вирішено модернізувати презентації та зміст лабораторних робіт. Теми лекцій були розподілені між членами команди (Тєлишева Т.О., Ковалюк Т.В., Ліщук К.І., Олійник Ю.О., Томашевський В.М.), які повинні підготувати нові презентації та лабораторні роботи  

На фото зображений момент обговорення змісту та технології модернізації методичних матеріалів курсу «Розвиток та розгортання інформаційних систем».