Лісовиченко Олег Іванович

Лісовиченко Олег Іванович

Доцент кафедри інформатики та програмної інженерії Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Народився в 1974 р.

1993 р. закінчив навчання в Херсонському політехнічному коледжі за спеціальністю “Програмування для електронно-обчислювальних машин”.

З 1993 по 1999 роки навчався в Київському політехнічному інституті, спеціальність «Комп’ютеризовані інтегровані системи і робототехніка».

В 2008 присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності “Гнучкі виробничі системи”

З 2008 р. – доцент кафедри технічної кібернетики.

З 2021 р. – доцент кафедри інформатики та програмної інженерії.

Галузь наукових інтересів – моделювання і програмне забезпечення складних інтелектуальних систем.

Викладає на кафедрі дисципліну: Системне програмне забезпечення

Автор понад 95 наукових і навчально-методичних праць, в т. ч. 7 підручників.

Основні наукові публікації за останні 5 років:

01. Остапченко К.Б., Лісовиченко О. І. Борукаєв З.Х. / ГІБРИДНА СХЕМА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОРИНКОМ // Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта) Матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції м. Київ, 20-24 травня 2019 р. C/ 52-54

02. Остапченко К.Б., Лисовиченко О.И., Борукаев З.Х./ СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОПТОВЫМ РЫНКОМ // The 7th International youth conference “Perspectives of science and education”; New York, USA; 15.02.2019

03. Солдатова Мария Александровна, Томов Панчо Кръстев, Лисовиченко Олег Иванович, Стенин Александр Африканович / ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ монографія София, Издателство на ТУ ? София 2019. 173с. ISBN 978-619-167-380-3.

04. Євдокимов В.Ф., Борукаєв З.Х., Остапченко К.Б., Лісовиченко О.І. / ТЕОРЕТИКО-ІГРОВЕ ТА ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ // монографія Київ, ТОВ «Три К», 2019. – 283 с. ISBN 978-966-7690-50-2

05. Остапченко К.Б., Лисовиченко О.И., Борукаев З.Х./ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ В ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ // Міжнародна науково-практична конференція “Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права” Полтава; Дата проведення: 26.01.2019 ; Url -www.economics.in.ua/2019/01/4.html

06. Ostapchenko K.B., Lisovychenko O.I., Borukaiev Z.Kh. / HYBRID APPROACH TO THE FORECASTING OF ELECTRIC CONSUMPTION TIME SERIES FOR ORGANIZATIONAL MANAGEMENT IN THE WHOLESALE MARKET // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Адаптивні системи автоматичного управління». -2019.- № 1 (34).-С. 42 – 52

07. Parkhomenko, R. Segol, O. Lisovychenko / COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE STUDENTS’ MOTIVATION CONNECTION TO THE MASSIVE OPEN ONLINE COURSES COMPLETION RATE // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Адаптивні системи автоматичного управління». -2019.- № 1 (34).-С. 73 – 80

08. Александр СТЕНИН, Олег ЛИСОВИЧЕНКО, Ирина ДРОЗДОВИЧ, Сергей СТЕНИН / АНАЛИЗ ПАССАЖИРОПОТОКА И СИТУАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА // Българско списание за инженерно проектиране, брой 40, октомври 2019г. Bulgarian Journal for Engineering Design, issue 40, октомври 2019. pp 07-12. Publisher: Mechanical Engineering Faculty, Technical University-Sofia. ISSN 1313-7530; Publisher Address:Bulgaria, Sofia, Kliment Ohridski blvd. №8, Technical University-Sofia, Mechanical engineering faculty; Electronic version: bjed.tu-sofia.bg. The journal is indexed in Index Copernicus: www.indexcopernicus.com

09. Борукаєв З.Х.,Остапченко К.Б., Лісовиченко О.І. / HYBRID SCHEME OF A MATHEMATICAL TOOLS COMPLEX FOR FORECASTING ELECTRIC CONSUMPTION IN THE WHOLESALE MARKET // Applied scientific and technical research // Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference. – Івано-Франківськ: Академія технічних наук України.- 2020. – Том 2, с. 23-26 http://www.ukrtsa.org.ua/conference/6-applied-scientific-and-technical-research/theses/?page=3

10. Борукаєв З.Х., Остапченко К.Б., Лісовиченко О.І. / ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ // Modern science: problems and innovations // Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. – Stockholm: SSPG Publish, Sweden. – 2020. pp. 210-216. ISBN 978-91-87224-07-2

11. Stenin A., Lisovichenko O., Drozdovich I., Soldatova M./ МETHODS OF REDUCING THE DIMENSION OF TECHNICAL DYNAMIC SYSTEMS // Българско списание за инженерно проектиране, брой 41, юли 2020г. Bulgarian Journal for Engineering Design, issue 41, July 2020. pp 51-54. Publisher: Mechanical Engineering Faculty, Technical University-Sofia. ISSN 1313-7530; Publisher Address:Bulgaria, Sofia, Kliment Ohridski blvd. №8, Technical University-Sofia, Mechanical engineering faculty; Electronic version: bjed.tu-sofia.bg. The journal is indexed in Index Copernicus: www.indexcopernicus.com

12. Kostiantyn Ostapchenko, Oleh Lisovychenko, Volodymyr Evdokimov, Zelimkhan Borukaiev / Information and Simulation System for Processes Analysis in the Liberalized Electricity Market / // Прикладні науково-технічні дослідження : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф., 5-7 квіт. 2021 р. – Академія технічних наук України. – Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М. – 2021. – с. 30-33. ISBN 978-617-7926-12-1

13. Остапченко Константин Борисович, Лисовиченко Олег Иванович, Евдокимов Владимир Анатольевич, Борукаев Зелимхан Харитонович / Информационно-моделирующая система для организационного управления рынком электрической энергии // Международная научно-практическая конференция “ACTUAL TRENDS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH”, 9-11 мая 2021 года Мюнхен, Германия. UDC 001.1 The 10th International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research” (May 9-11, 2021) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2021. 435 p. ISBN 978-3-954753-02-4/ с. 165-171.

14. Олійник В.В., Лісовиченко О.І. / Нейротехнології та нейрокомп’ютерні системи. Методичні вказівки до виконання курсової роботи // Нейротехнології та нейрокомп’ютерні системи. Навчальний посібник Методичні вказівки до виконання курсової роботи [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології», освітньою програмою «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем» / КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 424,69 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 53 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41174

15. Yakovlev A., Lisovychenko O. / Methods for creating templates for machine learning// Българско списание за инженерно проектиране, брой 43, януари 2021г. Bulgarian Journal for Engineering Design, issue 43, Януари 2021. pp 83-86. Publisher: Mechanical Engineering Faculty, Technical University-Sofia. ISSN 1313-7530; Publisher Address:Bulgaria, Sofia, Kliment Ohridski blvd. №8, Technical University-Sofia, Mechanical engineering faculty; Electronic version: bjed.tu-sofia.bg. The journal is indexed in Index Copernicus: www.indexcopernicus.com

16. Yakovlev A., Lisovychenko O. / An approach to DSS methods usage at vehicles recognition and identification // Interdepartmental scientific-technical journal «Adaptive systems of automatic control».- 2021.- № 1 (38).-Р. 10-17 https://doi.org/10.20535/1560-8956.38.2021.232950

17. Akhaladze A., Lisovychenko O. / Using iot to synchronize drone flight paths // Interdepartmental scientific-technical journal «Adaptive systems of automatic control».- 2021. – № 2 (39). – Р. 20-26

18. Akhaladze I., Lisovychenko O. / Improving the efficiency of streaming video processing through the use of server-less technologies // Interdepartmental scientific-technical journal «Adaptive systems of automatic control». – 2021. – № 2 (39). – Р. 34-38

19. Bondar O., Lisovychenko O. / Data analysis using microservices to solve forecasting problem //Interdepartmental scientific-technical journal «Adaptive systems of automatic control». – 2021. – № 2 (39). – Р. 65-73