Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Лісовиченко Олег Іванович

Лісовиченко Олег Іванович

К.т.н., доцент кафедри інформатики та програмної інженерії Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Народився в 1974 р.

1993 р. закінчив навчання в Херсонському політехнічному коледжі за спеціальністю “Програмування для електронно-обчислювальних машин”.

З 1993 по 1999 роки навчався в Київському політехнічному інституті, спеціальність «Комп’ютеризовані інтегровані системи і робототехніка».

В 2008 присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності “Гнучкі виробничі системи”

З 2008 р. – доцент кафедри технічної кібернетики.

З 2021 р. – доцент кафедри інформатики та програмної інженерії.

Галузь наукових інтересів – моделювання і програмне забезпечення складних інтелектуальних систем.

Викладає на кафедрі дисципліну: Системне програмне забезпечення

Автор понад 95 наукових і навчально-методичних праць, в т. ч. 7 підручників.

Основні наукові публікації за останні 5 років:

01. Остапченко К.Б., Лісовиченко О. І. Борукаєв З.Х. / ГІБРИДНА СХЕМА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОРИНКОМ // Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта) Матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції м. Київ, 20-24 травня 2019 р. C/ 52-54

02. Остапченко К.Б., Лисовиченко О.И., Борукаев З.Х./ СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОПТОВЫМ РЫНКОМ // The 7th International youth conference “Perspectives of science and education”; New York, USA; 15.02.2019

03. Солдатова Мария Александровна, Томов Панчо Кръстев, Лисовиченко Олег Иванович, Стенин Александр Африканович / ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ монографія София, Издателство на ТУ ? София 2019. 173с. ISBN 978-619-167-380-3.

04. Євдокимов В.Ф., Борукаєв З.Х., Остапченко К.Б., Лісовиченко О.І. / ТЕОРЕТИКО-ІГРОВЕ ТА ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ // монографія Київ, ТОВ «Три К», 2019. – 283 с. ISBN 978-966-7690-50-2

05. Остапченко К.Б., Лисовиченко О.И., Борукаев З.Х./ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ В ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ // Міжнародна науково-практична конференція “Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права” Полтава; Дата проведення: 26.01.2019 ; Url -www.economics.in.ua/2019/01/4.html

06. Ostapchenko K.B., Lisovychenko O.I., Borukaiev Z.Kh. / HYBRID APPROACH TO THE FORECASTING OF ELECTRIC CONSUMPTION TIME SERIES FOR ORGANIZATIONAL MANAGEMENT IN THE WHOLESALE MARKET // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Адаптивні системи автоматичного управління». -2019.- № 1 (34).-С. 42 – 52

07. Parkhomenko, R. Segol, O. Lisovychenko / COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE STUDENTS’ MOTIVATION CONNECTION TO THE MASSIVE OPEN ONLINE COURSES COMPLETION RATE // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Адаптивні системи автоматичного управління». -2019.- № 1 (34).-С. 73 – 80

08. Александр СТЕНИН, Олег ЛИСОВИЧЕНКО, Ирина ДРОЗДОВИЧ, Сергей СТЕНИН / АНАЛИЗ ПАССАЖИРОПОТОКА И СИТУАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА // Българско списание за инженерно проектиране, брой 40, октомври 2019г. Bulgarian Journal for Engineering Design, issue 40, октомври 2019. pp 07-12. Publisher: Mechanical Engineering Faculty, Technical University-Sofia. ISSN 1313-7530; Publisher Address:Bulgaria, Sofia, Kliment Ohridski blvd. №8, Technical University-Sofia, Mechanical engineering faculty; Electronic version: bjed.tu-sofia.bg. The journal is indexed in Index Copernicus: www.indexcopernicus.com

09. Борукаєв З.Х.,Остапченко К.Б., Лісовиченко О.І. / HYBRID SCHEME OF A MATHEMATICAL TOOLS COMPLEX FOR FORECASTING ELECTRIC CONSUMPTION IN THE WHOLESALE MARKET // Applied scientific and technical research // Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference. – Івано-Франківськ: Академія технічних наук України.- 2020. – Том 2, с. 23-26 http://www.ukrtsa.org.ua/conference/6-applied-scientific-and-technical-research/theses/?page=3

10. Борукаєв З.Х., Остапченко К.Б., Лісовиченко О.І. / ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ // Modern science: problems and innovations // Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. – Stockholm: SSPG Publish, Sweden. – 2020. pp. 210-216. ISBN 978-91-87224-07-2

11. Stenin A., Lisovichenko O., Drozdovich I., Soldatova M./ МETHODS OF REDUCING THE DIMENSION OF TECHNICAL DYNAMIC SYSTEMS // Българско списание за инженерно проектиране, брой 41, юли 2020г. Bulgarian Journal for Engineering Design, issue 41, July 2020. pp 51-54. Publisher: Mechanical Engineering Faculty, Technical University-Sofia. ISSN 1313-7530; Publisher Address:Bulgaria, Sofia, Kliment Ohridski blvd. №8, Technical University-Sofia, Mechanical engineering faculty; Electronic version: bjed.tu-sofia.bg. The journal is indexed in Index Copernicus: www.indexcopernicus.com

12. Kostiantyn Ostapchenko, Oleh Lisovychenko, Volodymyr Evdokimov, Zelimkhan Borukaiev / Information and Simulation System for Processes Analysis in the Liberalized Electricity Market / // Прикладні науково-технічні дослідження : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф., 5-7 квіт. 2021 р. – Академія технічних наук України. – Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М. – 2021. – с. 30-33. ISBN 978-617-7926-12-1

13. Остапченко Константин Борисович, Лисовиченко Олег Иванович, Евдокимов Владимир Анатольевич, Борукаев Зелимхан Харитонович / Информационно-моделирующая система для организационного управления рынком электрической энергии // Международная научно-практическая конференция “ACTUAL TRENDS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH”, 9-11 мая 2021 года Мюнхен, Германия. UDC 001.1 The 10th International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research” (May 9-11, 2021) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2021. 435 p. ISBN 978-3-954753-02-4/ с. 165-171.

14. Олійник В.В., Лісовиченко О.І. / Нейротехнології та нейрокомп’ютерні системи. Методичні вказівки до виконання курсової роботи // Нейротехнології та нейрокомп’ютерні системи. Навчальний посібник Методичні вказівки до виконання курсової роботи [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології», освітньою програмою «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем» / КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 424,69 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 53 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41174

15. Yakovlev A., Lisovychenko O. / Methods for creating templates for machine learning// Българско списание за инженерно проектиране, брой 43, януари 2021г. Bulgarian Journal for Engineering Design, issue 43, Януари 2021. pp 83-86. Publisher: Mechanical Engineering Faculty, Technical University-Sofia. ISSN 1313-7530; Publisher Address:Bulgaria, Sofia, Kliment Ohridski blvd. №8, Technical University-Sofia, Mechanical engineering faculty; Electronic version: bjed.tu-sofia.bg. The journal is indexed in Index Copernicus: www.indexcopernicus.com

16. Yakovlev A., Lisovychenko O. / An approach to DSS methods usage at vehicles recognition and identification // Interdepartmental scientific-technical journal «Adaptive systems of automatic control».- 2021.- № 1 (38).-Р. 10-17 https://doi.org/10.20535/1560-8956.38.2021.232950

17. Akhaladze A., Lisovychenko O. / Using iot to synchronize drone flight paths // Interdepartmental scientific-technical journal «Adaptive systems of automatic control».- 2021. – № 2 (39). – Р. 20-26

18. Akhaladze I., Lisovychenko O. / Improving the efficiency of streaming video processing through the use of server-less technologies // Interdepartmental scientific-technical journal «Adaptive systems of automatic control». – 2021. – № 2 (39). – Р. 34-38

19. Bondar O., Lisovychenko O. / Data analysis using microservices to solve forecasting problem //Interdepartmental scientific-technical journal «Adaptive systems of automatic control». – 2021. – № 2 (39). – Р. 65-73

Cертифікат про проходження антикорупційного навчання