Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії
MastisНовини

Новини проекту MASTIS. Жовтень 2017- Квітень 2018

СЕМІНАР по проекту MASTISв КПІ ім. Ігоря Сікорського

18.10.2017. На кафедрі автоматизованих систем обробки інформації та управліннявідбувся методичний семінар, на якому доцент Ковалюк Т.В. виступила із звітом про впровадження результатів проекту MASTIS. У  доповіді розглянуті компетентності магістрів з інформаційних системах, визначений список нормативних дисциплін. Детально подана програма дисципліни “Розробка та розгортання інформаційних систем”. Робота проекту команди MASTIS була затверджена рішенням методичного семінару автоматизованих систем обробки інформації та управління.

IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ВЗАЄМОДІЯ” 

11.11.2017 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет інформаційних технологій провів міжнародну науково-практичну конференцію “Інформаційні технології та взаємодія”. Доцент Т. Ковалюк виступила з доповіддю на тему “Когнітивне моделювання взаємодії професійних та освітніх ІТ стандартів”. Приклад когнітивної карти компетентнісної моделі магістрів з інформаційних систем відповідно до вимог МС2016 розглянутий у доповіді. Ковалюк Т. доповіла про реалізацію компететностної моделі MSIS2016 в проекті MASTIS. Також у доповіді показано застосування Європейської рамки компетенцій в проекті MASTISдля побудови когнітивних карт ІТ професій.

СЕМІНАР З КРИСТІАНСАНД, НОРВЕГИЯ. (УНІВЕРСИТЕТ AGDER) ЗА ПРОЕКТОМ MASTIS

З 27 листопада по 1 грудня 2017 року в Університеті Agder в Крістіансанде (Норвегія) відбувся семінар учасників проекту MASTIS. Основним завданням цього семінару було здійснення заходів з реалізації проекту. Учасники зустрічі обговорили програми основних дисциплін. Організатори семінару розповіли про досвід викладання та організації навчального процесу в Університеті Agder.

СЕМІНАР З КРИСТІАНСАНД, НОРВЕГИЯ. (УНІВЕРСИТЕТ AGDER) ЗА ПРОЕКТОМ MASTIS. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОГРАМИ КУРСУ “РОЗРОБКА І ВИНИКНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ”

28 листопада 2017 р. Представники команди КПІ ім. Ігоря Сікорського виступили з доповіддю про хід проекту MASTIS в університеті. Тетяна Ковалюк презентувала програму курсу “Розвиток та розгортання інформаційних систем” (ISDAD), за розробку якої відповідає КПІ ім. Ігоря Сікорського.Розробники включила в програму курсу такі питання: аналіз бізнес-вимог ІС, аналіз ІС, методи розробки ІС, ІС-дизайн, сучасні підходи до розробки ІС, використання рішень постачальників, концепції DevOpsв процесі розробки ІС, основи забезпечення якості, процес тестування ІС, інфраструктура сервера, доставка та розгортання, міграція ІС, підтримка та обслуговування ІС.

Було проведено обговорення та надано рекомендації щодо змісту курсу ISDAD.

СЕМІНАР в КРИСТІАНСАНДі, НОРВЕГИЯ. (УНІВЕРСИТЕТ AGDER) ЗА ПРОЕКТОМ MASTIS. ДОПОВІДЬ ПРО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ

29 листопада 2017 року Тамара Тєлишева презентувала звіт про розповсюдження та сталість проекту MASTIS в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Тєлишева Т. доповіла про події, інформацію про які професор Томашевський В. розмістив на Facebook та на веб-сайті кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління, про статтю у співавторстві з Ковалюк Т., про комунікації з Київським ІТ-кластером.

ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ НА ТЕМУ “WEB-ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПІДТРИМКИ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ”

У грудні 2017 р. студенти магістратури професійного спрямування захистили дипломний проект на тему “Веб-платформа для підтримки викладачів університету”. Керівник цього проекту Тєлишева Тамара, є членом команди КПІ ім. Ігоря Сікорського проекту MASTIS. Розроблена платформа необхідна для зберігання та надання інформаційних ресурсів викладачам і студентам. Платформа заснована на рішеннях, які розглядались на семінарах проекту MASTIS. Практичне тестування платформи проводилося на інформаційних ресурсах з дисциплін проекту MASTIS.

На знімку керівник дипломного проекту Т. Тєлишева та студенти-випускники.

ПІЛОТНИЙ КУРС “РОЗРОБКА І РОЗГОРТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ” НА ФАКУЛЬТЕТІ ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО. АНАЛІЗ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАГІСТРІВ

8 листопада 2017 року обговорювалися компетентності, які студенти повинні сформувати в результаті вивчення курсу “Розвиток та розгортання ІС” у контексті пілотування даного курсу. Курс був пілотований протягом осіннього семестру 2017-2018 навчального року вКПІ ім. Ігоря Сікорського для 25 студентів-магістрів груп IS71MN та IS72MP. Студентам демонструвався документ «MSIS 2016.Глобальна модель компетентностей для програм підготовки магістрів з інформаційних систем”. Документ від 5 грудня 2016 року.

Лектор курсу Ковалюк Тетяна провела опитування студентів, щоб визначити відповідність рівня формування їх компетентностей вимогам європейської системи ІКТ-компетенцій. Результати опитування показали, що студенти 1-го року магістерської програми відповідають рівню молодшого розробника.

На знімку лектор Т. Ковалюк та студенти- магістри з груп IS71MN та IS72MP.

ПІЛОТНИЙ КУРС “РОЗРОБКА І РОЗГОРТАННЯ ІНФОРМАЦИХ СИСТЕМ” НА ФАКУЛЬТЕТІ ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ семінару УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ MASTIS В НОРВЕГІЇ

5 грудня 2017 року студентамгруп IS71MN та IS72MP магістерського рівня підготовки лектор Ковалюк Тетяна представила зміст курсу “Розробка та розгортання інформаційних систем”, який був уточнений в результаті роботи семінару в Крістіансанде (Норвегія). Лектор виступила з доповіддю на тему “КультураDevOps: основи ефективної співпраці з ІТ-командою”. Матеріал відповідав компетентностям, описаним у документі ACM MSIS 2016: “Застосувати ключові концепції DevOps для інтеграції між розробкою та операціями та визначати, коли вони є релевантними для застосування в певній предметній галузі”. Були обговорені питання проведення практичного заняття у формі ділової гри.

На знімку лектор Т. Ковалюк та студенти-магістри з групи IS72MP

ПІЛОТНИЙ КУРС “РОЗРОБКА І РОЗГОРТАННЯ  ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ” НА ФАКУЛЬТЕТІ ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО ПРОВЕДЕННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ

12 грудня 2017 року відбулася бізнес-гра для симуляції процесу “Розробка ІТ-інфраструктури: виявлення потреб в обладнання, придбання та встановлення”. Студенти виконували такі ролі в діловій грі: аналітик бізнес-процесів, експерт із стандартів (юрист), економіст, системний аналітик, розробник, тестер. Студенти виконували сценарій переговорів з постачальниками обладнання відповідно до теми ділової гри. Ця ділова гра спрямована на розуміння циклу управління, необхідність узгодженої та ефективної командної роботи для досягнення поставлених цілей. Розвиває навички: цілепокладання, постановкизадач, тактичне планування, мотивації, спілкування, інформаційного аналізу.

На знімку показані студенти-магістрив процес проведення ділової гри.

ПІЛОТНИЙ КУРС “РОЗРОБКА І РОЗГОРТАННЯІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ” НА ФАКУЛЬТЕТІ ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

13 березня 2018 року року пілотний курс “Розробка та розгортання інформаційних систем” для студентів групи IS72MP та IS71MNмагістерського рівня продовжується у другому семестрі в рамках курсу “Управління розвитком Інформаційних систем”. В рамках курсу розглянуто процеси ІТ-аудиту, який проводиться для побудови концепції розвитку інформаційної системи, а стратегія ІС розроблена за результатами ІТ-аудиту. Поточна лекція присвячена питанню побудови стратегії ІС в рамках курсу “Управління розвитком ІС” за навчальним планом КПІ ім. ІгоряСікорського 2017-2018 навчального року.

На знімку лектор Т. Ковалюк та студенти-магістри з груп IS71MN та IS72MP.

Зустріч команди КПІ ім. Ігоря Сікорського з  куратором проекту MASTIS Золотарьовою Іриною в Києві

23 лютого 2018 року в Деканаті факультету інформатики та обчислювальної техніки відбулася зустріч команди проекту від КПІ ім. Ігоря Сікорського з куратором проекту MASTIS Золотарьовою Іриною.

У засіданні взяли участь Павлов Олександр – декан факультету, Муха Ірина – виконуюча обов’язки завідувача кафедри  автоматизованих систем обробки інформації та управління, команда проекту, яку складають Ковалюк Тетяна, Томашевський Валентин, Жданова Олена, Сперкач Майя.

Ірина Золотарьова розповіла про цілі та завдання проекту MASTIS, про стан розвитку спеціальності інформаційних систем в Європі, про перспективи реалізації результатів проекту в освітній системі України. Вона поділилася своїм досвідом реалізації проекту MATIS у Харківському національному економічному університеті. Було обговорено перелік нормативних дисциплін та їх зміст.

ДІЯЛЬНІСТЬ ЯРМОГО В КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО І ПРОЕКТ “ПРОМИСЛЕННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ”

19 квітня 2018 року більш ніж сорок компаній з різних сфер діяльності: ІТ, фінанси, телебачення, телекомунікації, інжиніринг та дизайн і т. д. (IT-Enterprise, EPAM, ITArticle, DentsuAegisNetworkUkraine, InfopulseUkraine, Melexis та інші) запропонували ознайомитися з програми відкритої зайнятості, інформацією про вакансії, проявили зацікавленість у пошуку перспективних студентів та молодих фахівців. Команда MASTIS з факультету інформатики та комп’ютерної техніки представила інформацію про проект MASTIS: цілі, завдання склад консорціуму, очікувані результати. На знімку показаний плакат проекту MASTIS біля експозиції компанії IT-Enterprise.