Бакалаврат

Переддипломна практика. Спеціальность 121

_____________________

Українська мова за професійним спрямуванням

Історія науки і техніки ( з Дотатком)

Права людини

Вступ до філософії

Фізичне виховання

Практичний курс англійської мови

Економіка і підприємництво

Екологічна та природно-техногенна безпека (додаток Б)

Вища математика

Теорія ймовірностей і математична статистика

Фізика

Спеціальні розділи математики

Операційні системи

Основи програмування

Курсова робота з програмування

Теорія алгоритмів

Бази даних

Курсова робота з баз даних

Основи розробки програмного забезпечення на платформі .NET (вибіркова дисципліна)

Комп’ютерні мережі

Проектування інформаційних систем

Англійська мова професійного спрямування

Теорія систем та системний аналіз

Управління проєктами

Інтернет-технології та проєктування webзастосувань

Програмування мікропроцесорних систем

Ймовірністні моделі та статистичне оцінювання в інформаційно-управляючих системах

Аналіз даних в інформаційно-управляючих системах

Інженерія програмного забезпечення та командна робота

Розподілені системи обробки інформації

Дослідження операцій в інформаційно-управляючих системах

Курсова робота з дослідження операцій в інформаційно-управляючих системах

Системи штучного інтелекту

Імітаційне моделювання управляючих систем

Курсова робота з імітаційного моделювання управляючих систем

Теорія розкладів

Безпека інформаційних систем

Інфраструктура інформаційно-управляючих систем

Розробка ігрових застосувань

Математична економіка та моделі прийняття рішень в інформаційно-управляючих системах

Переддипломна практика

Методичні вказівки до виконання дипломного проєкту