Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії
Магістратуранавчальний процесОголошення

Магістерськи дисертації випускників 2021/2022 навч. року

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Теми магістерських дисертацій

 

1

2

3

4

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення,
освітня програма: Інженерія програмного забезпечення
інформаційних систем

Група ІП-12мп

1. БОВСУНОВСЬКИЙ
Олексій
Леонідович
Програмне забезпечення рекомендаційної системи для сервісу кінофільмів Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
2. ЖУРБА
Микола
Андрійович
Середовище для створення і супроводження iOS застосунків для подорожей Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
3. КОНЧИНСЬКИЙ Владислав Володимирович Модель та програмне забезпечення для формування ринкової вартості нерухомості Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
4. КУЧМА
Артем
Борисович
Програмне забезпечення для підготовки набору даних з кількох джерел за допомогою інструкцій природною мовою Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
5. НАГОРНИЙ
Максим
Юрійович
Метод розробки атомарних gRPC мікросервісів Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
6. СМОЛЯР
Герман
Володимирович
Програмне забезпечення для автоматизації тестів Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
7. СУСЄКОВ
Яків
Романович
Програмне забезпечення для визначення  фізичного стану за допомогою параметрів мовлення Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
8. ЩЕРБАКОВА
Юлія
Олегівна
Програмне забезпечення діагностики захворювань по рентгенівським знімкам Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Група ІП-13мп

1. ВАЩЕНОК
Андрій
Ігорович
Архітектура програмного забезпечення відмовостійких систем обробки великих даних Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
2. КУВІЧКА
Максим
Євгенович
Програмне забезпечення автоматизованого збору надвеликих масивів текстових даних Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
3. ЛІЩУК
Ігор
Сергійович
Програмне забезпечення медичних систем діагностики на основі томограм Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
4. РЕВИЧ
Максим
Миколайович
Програмне забезпечення для розв’язання задачі багатовимірної лінійної регресії Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
5. СКРИГУН
Владислав
Олександрович
Засіб для моделювання екосистем інженерії програмного забезпечення Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
6. ФЕДОРОВИЧ
Ілля
Андрійович
Програмне забезпечення обробки природної мови для потоків текстових даних в режимі реального часу Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
7. ХІЛЬЧЕНКО
Єгор
Андрійович
Програмне забезпечення створення лінгвістичних моделей часових рядів на основі нечітких множин Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
8. ЧЕКОТУН
Ярослав
Дмитрович
Розподілена система товарообігу Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
9. ШКУРКО
Денис
Олександрович
Програмне забезпечення для системи обробки електронних документів Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

1

2

3

4

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення,
освітня програма: Інженерія програмного забезпечення
інформаційних систем

Група ІП-з11мп

1. МИХАЙЛОВ
Данііл
Євгенович
Спосіб оперативної ідентифікації воєнної техніки за допомогою машинного навчання Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
2. ПИЖ
Олександр
Ігорович
Інтелектуальна система аналізу та класифікації вхідних e-mail повідомлень на основі їх вмісту Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract