Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії

“Подвійний диплом”

Підготовчий курс з французької мови для участі у проєктах КПІ з університетами Франції (з лютого 2024 р)

Universite de le’ Mans (Франція)

На кафедрі реалізується програма “Подвійний диплом” з ‘ Universite de le’ Mans (Франція) зі спеціальності комп’ютерні науки.

КПІ ім. Ігоря Сікорського успішно співпрацює з Університетом Ле Ман (Франція) вже близько 8 років. За цей час до програми «Подвійний диплом» було залучено наступні факультети КПІ ім. Ігоря Сікорського:
§  інформатики та обчислювальної техніки (ФІОТ)
§  хіміко-технологічний (ХТФ)
§  прикладної математики (ФПМ)
§  фізико-математичний (ФМФ)
§  приладобудівний (ПБФ)
§  біотехнології та біотехніки (ФБТ)

Навчання в університеті м. Ле-Ман інтегроване до загальноєвропейської освітньої системи Бакалавр / Магістр/ PhD.

Студенти мають можливість після IV курсу (диплома бакалавра) отримати подвійний диплом магістра, а саме: одночасно навчатися у КПІ ім. Ігоря Сікорського та Університеті м. Ле Ман (Франція). Таким чином, по закінченні навчання студенти отримають український та французький дипломи. Навчання проходить французькою мовою.

Брати участь у програмі можуть студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського, що одержали диплом бакалавра за відповідними напрямами, а також відповідають відповідним критеріям знань мови, визначеними діючими  нормами в університеті Ле Ман.

У межах програми студентам надається можливість:

– пройти в університеті Ле Ман підготовчий інтенсивний курс французької мови для навчання у Франції DUFOS (липень-серпень 2017 року; 300 годин);

– навчатися в Університеті Ле Мана за відповідною програмою магістерської підготовки.

Студенти, що навчались в рамках даної програми і задовольнили у достатній мірі відповідні екзаменаційні вимогу, отримають два дипломи: диплом магістра наук і технологій університету Ле Ман і диплом магістра КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до спеціальності.

м. Мерзебург (Німеччина)

З 2011 року з університетом м. Мерзебург (Німеччина) реалізується програма “Подвійний диплом”. Студентам кафедри надається можливість одночасного навчання в Університеті м. Мерзебург (Німеччина) з отриманням дипломів бакалавра та магістра.

Умови навчання студентів кафедри в університеті м.Мерзебурга (Німеччина)

1. Студенти можуть бути зараховані за напрямками бакалавра:
– комунікацій, зв’язку і систем автоматизації (BMKAS)
– прикладна інформатика (BAIN)
– технічна документація та електронні навчальні системи (BTREL)

При вступі на курс BTREL, переважно після другого навчального семестру обирається поглиблене вивчення електронних навчальних систем, оскільки поглиблене вивчення технічної документації можливе лише з відмінними знаннями німецької мови.

2. Українські студенти навчаються в KПI ім. Ігоря Сікорського перший і другий семестр за підготовкою бакалавра в галузі інженерних наук та відвідують паралельно німецькі курси, які тривають два семестри. Відвідування курсів німецької мови є обов’язковим.

3. Перші два семестри за напрямками BMKAS, BAIN і BTREL українські студенти не вивчають математику і інформатику, оскільки ці фундаментальні предмети викладаються в KПI ім. Ігоря Сікорського перші два семестри. Крім того, українські студенти відвідують курси німецької мови в НОМЕ Мерзебург в кількості 8 академічних годин на тиждень. З третього по п’ятий семестр українські студенти можуть обрати в рамках нетехнічних предметів також заняття з області «Німецька мова». Більш детально інформація регламентується в програмних положеннях екзаменаційного та навчального розпорядку спеціальностей BMKAS, BAIN і BTREL.

4. Необхідною умовою є знання основи англійської мови. В навчальні плани HOME включені курси англійської мови за спеціальністю.

5. Після успішного завершення 1-го та 2-го семестру та успішного відвідування курсів німецької мови, «Мовним Центром» НОМЕ Мерзебург проводиться екзамен з німецької мови в KПI ім. Ігоря Сікорського. Складання екзамену є обов’язковою умовою для вступу до НОМЕ Мерзебург. У відповідності з узгодженим числом українських студентів, будуть відбиратися кращі випускники мовних курсів для затвердження на навчання в НОМЕ Мерзебург.

6. Програма підготовки бакалаврів за спеціальностями BMKAS, BAIN і BTREL триває 6 семестрів.

Оскільки українські студенти вже навчалися два семестри KПІ ім. Ігоря Сікорського, то тривалість загального навчання складає 8 семестрів, що відповідає тривалості навчання за напрямком підготовки бакалавра в Національному технічному університеті України КПІ іменеі Ігоря Сікорського.

7. Студенти, які не отримали візу або не набрали необхідну кількість кредитів в університеті Мерзебург, мають змогу закінчити навчання в KПI ім. Ігоря Сікорського.

8. Для закінчення навчання в НОМЕ Мерзебург студенти затверджують тему бакалаврської роботи, яка до цього була узгоджена з відповідними професорами НОМЕ Мерзебург і KПI ім. Ігоря Сікорського. Керівництво роботи проводиться відповідним закріпленим професором.

Бакалаврська робота представляється німецькою або англійською мовою в НОМЕ Мерзебург і оцінюється згідно з екзаменаційним розпорядком НОМЕ Мерзебург. Після допуску бакалаврської роботи в НОМЕ Мерзебург, вона перекладається студентами на українську мову і переклад або англійська оригінальна версія подається в KПI ім. Ігоря Сікорського. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» затверджує дану бакалаврську роботу як бакалаврську роботу зі спеціальності.

Після успішного складання всіх іспитів, студент отримує ступінь бакалавра НОМЕ Мерзебург і KПI ім. Ігоря Сікорського. Студент отримує сертифікат KПI ім. Ігоря Сікорського і НОМЕ Мерзебург, а також спільне свідоцтво від обох університетів. До сертифікату додається виписка з детальною академічною успішністю (Додаток до диплому). Всі зазначені документи видаються німецькою, українською та англійською мовами.

https://mobilnist.kpi.ua/