Списки зарахованих до магістратури з 01 вересня 2021 року за державним замовленням

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем

Освітньо-наукова програма підготовки (денна форма навчання)

Освітньо-професійна програма підготовки (Денна форма навчання)

Освітньо-професійна програма підготовки (Заочна форма навчання)

Джерело