Кафедра інформатики та програмної інженерії

Факультет інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра інформатики та програмної інженерії
Магістратуранавчальний процесОголошення

Магістерськи дисертації випускників 2023/2024 навч. року

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Теми магістерських дисертацій Файли

 

1 2 3 4
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення, 

освітня програма: Інженерія програмного забезпечення
інформаційних систем

Група ІП-22мп
1 БОРІСОВ
Сергій
Дмитрович
Мобільний застосунок для вивчення англійської мови за допомогою нейролінгвістичного програмування з використанням фреймворку Natural Language для iOS Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
2 ВЕНДЕЛОВСЬКИЙ
Іван
Сергійович
Фреймворк для зниження витрат на утримання Java WEB серверів Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
3 ВОЙТКО
Анатолій
Сергійович
Модуль для автоматичного виявлення та реакції на кризові ситуації Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
4. ВОЛОБУЄВ
Нікіта
Олександрович
Методи та програмні засоби надання програмно-визначеної віддаленої памʼяті у розподілених системах Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
5 ГОДІК
Тимофій
Максимович
Архітектурне рішення для покращення масштабованості монолітних систем Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
6 ГРИЦАЄНКО
Катерина
Юріївна
Методи та програмне забезпечення класифікації та категоризації повідомлень соціальних мереж та месенджерів Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
7 ГРИЦИШИН
Дмитро
Олександрович
Метод та засіб побудови програмної системи для доменно-незалежної обробки клієнтських подій Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
8 ДІОРДІЙЧУК
Олег
Олександрович
Програмне та математичне забезпечення підпису, доставки і обробки електронних документів з використанням мережі блокчейн Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
9. ДЗІВІДЗІНСЬКА
Мар`яна
Іванівна
Програмне забезпечення для реалізації каталогу довідників Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
10 ЖЕРДІЙ
Павло
Олександрович
Інструмент для реактивної роботи з мережею на платформах iOS та macOS Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
11 ЖНАКІН
Володимир
Володимирович
Програмне забезпечення для вирішення задачі оптимізації транспортного руху Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
12 ІЛЬНИЦЬКИЙ
Ростислав
Олександрович
Архітектурне рішення для побудови гібридної мультитенант архітектури Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
13 КЕМАРСЬКИЙ
Микита
Олександрович
Методи та програмні засоби складання розкладів занять у вищих навчальних закладах Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
14 КЛЮБА
Максим
Андрійович
Програмні засоби для створення інтерфейсів, що забезпечують взаємодію користувача з Arduino по Bluetooth Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
15. КОЛОДЬКО
Петро
Андрійович
Архітектура системи електронної публікації новин Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
16 КУЛИК
Денис
Владиславович
Архітектурне рішення маркетплейсу 3D друку з використанням хмарних технологій Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
17 КУЧМА
Артем
Борисович
Програмне забезпечення для підготовки набору даних з кількох джерел за допомогою інструкцій природною мовою Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
18 ЛАСКА
Ілля
Олегович
Електронний каталог метрик життєвого циклу програмного забезпечення Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
19 ОБ`ЄДКОВА
Діана
Дмитрівна
Алгоритм та програмне забезпечення для автоматизованого визначення розташування та маршрутування до місць надання допомоги Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
20 ОНОФРІЙЧУК
Анна
Вікторівна
Алгоритмічне та програмне забезпечення для автоматизованого аналізу частоти серцевих скорочень на основі обробки відеозапису обличчя Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
21. ПОСПЄЛОВА
Кароліна
Ігорівна
Програмне забезпечення для систем контролю доступу Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
22 РУМЯНЦЕВ
Олексій
Васильович
Математичне та програмне забезпечення для аналізу супутникових знімків для визначення руйнувань Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
23 САВАСТРУ
Станіслав
Вікторович
Методи та програмні засоби обробки даних відеокамер спостереження транспортного руху в реальному часі Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
24 СИНЄПОЛЬСЬКИЙ
Серафим
Віталійович
Модуль для автоматизованого тестування доступності веб-застосунків з використанням фреймворку для наскрізного тестування Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
25 СОБОЛЕВСЬКИЙ
Владислав
Олександрович
Програмне забезпечення для налаштування та виконання голосових команд в операційній системі Windows Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
26. ТРОЦЮК
Павло
Сергійович
Програмне забезпечення для статистичного дослідження ефективності методу побудови багатовимірної лінійної регресії Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
27. ЧЕРНЕЦЬКИЙ
Ярослав
Сергійович
Метод та програмне забезпечення системи прогнозування вартості криптовалют Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract

Заочна форма навчання

Наказ № 5135-с  від 03.11.2023 р.

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Теми магістерських дисертацій Файли
1 2 3 4
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення, 

освітня програма: Інженерія програмного забезпечення
інформаційних систем

Група ІП-з21мп
1. ПАРХОМЕНКО Валентин Романович Мультиагентна система безперебійного моніторингу комп’ютерних мереж Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract
2. ПЕРМЯКОВ Євгеній Костянтинович Методи та програмне забезпечення для автоматичної модерації коментарів на платформах проведення онлайн-трансляцій Перелік використаних джерел
Анотація
Abstract